Search
Close this search box.

Tebis V4.0 R9 si lépe poradí s obráběním otvorů

2. 12. 2020

V polovině listopadu 2020 uvedla firma Tebis nový release svého CAD/CAM softwaru Tebis, a to V4.0 R9. S jakými novinkami se v této nové verzi můžeme setkat? Většina vylepšení je zaměřena na oblast obrábění, součástí relaease je také aktualizace přímých datových rozhraní na aktuální verze softwaru.

Drobnější změnou, která však výrazně pomůže v oblasti automatizace obrábění otvorů, je rozpoznání a doplnění hloubky zahloubení nebo odjehlení otvorů, které se nachází například na šikmých stěnách. Tato hloubka je rozpoznávána během detekce vrtaných otvorů na obrobku a uchována v prvcích zvaných Feature. Do technologie obrábění (NC set) je pak možné doplnit operaci, která pro takto detekované odjehlení vytvoří NC dráhu. Dalším vylepšením, které zpřehlední vygenerovaný NC program, je možnost přesunutí vrtání do podprogramu.

Stávající funkce pro určení oblasti obrábění při výpočtu dráhy detekuje kolize mezi obrobkem a kompletní sestavou nástroje. V případě neočekávané kolize je oblast obrábění zvolené strategie zmenšena. Uživatelé, kteří při programování obrábění využívají virtuální stroje, mají nyní detekci rozšířenu o hlavu stroje, která přispívá k větší bezpečnosti procesu obrábění.

Uživatelé také přivítají optimalizaci generování drah při obrábění rovin nebo obrábění kontur. Strategie obrábění kontur zavrtáváním je při dokončování rozšířena o korekci průměru nástroje, a to pro dosažení přesné hrany. Hrubování je doplněno o volbu rozdělení doplňkového přídavku na obrábění v axiálním a radiálním směru. Firma Tebis si velmi zakládá na kvalitě obrobeného povrchu, proto je při konverzi drah z 3 na 5 os optimalizováno naklápění nástroje zejména v oblastech rohů. K dispozici jsou také nástroje pro analýzu rotace a naklánění nástroje.

Novinky pro soustružení

V soustružení došlo k vylepšení správce výrobního postupu. Nově je možné generovat automatické předávání obrobku mezi hlavním vřetenem a protivřetenem, včetně realistické simulace ve virtuálním stroji. Zajímavým rozšířením soustružnických nástrojů jsou hodnoty hloubky a šířky řezu ae a ap,, stejně tak jejich využití ve strategiích. Podobně jako u frézování je i u soustružení doplněna kontrola kolizí hlavy stroje.

Virtuální obráběcí stroj je možné doplnit o uživatelské parametry, které lze nastavit pomocí konfiguračního prvku. Konfigurace rotačních os obráběcího stroje je doplněna o možnost přednastavení C rotace. To umožnuje programátorům pružněji reagovat na možné kolizní stavy hlavy s obrobkem, s menším úsilím během programování.

Obrobkové měření

Poslední oblastí novinek je obrobkové měření, které je možné integrovat do procesu obrábění a poté použít pro výpočet dráhy měření referenčního bodu, natočení polotovaru/obrobku nebo pro korekce nulového bodu. K dispozici jsou také další funkce měření vnitřních a vnějším otvorů, kapes nebo rovinných ploch, což lze využít např. k měření, zda je obráběný prvek v toleranci, popř. zda je potřeba opakovat obrábění. Výsledky měření je možné uložit do souboru pro další analýzy.

Nové funkce podporují běžné druhy sond společností Renishaw, Heidenhain, Blum a dalších.