Search
Close this search box.

Slovník 3D pojmů

Každý z vás se již s 3D technologií určitě setkal, nebo o ní minimálně slyšel. Někteří tuší, jak funguje. Pro jiné se jedná o naprostou neznámou. My však přesně víme, co znamená 3D tisk, 3D modelování, polygonální síť, 3D skener, CAD/CAM či virtuální sochařství. Více než 25 let nás tyto pojmy denně provází. Rádi bychom vám poodhalili jejich význam a našli tak společnou řeč. Protože my rozumíme tomu, co děláme a chceme, abyste nám rozuměli i vy. Projděte si náš slovník 3D pojmů a zjistěte, co je nového v technologiích.

Vítejte ve světě 3D!

MCAE [zkr. z angl. Mechanical Computer Aided Engineering – počítačem podporované inženýrství], čti emkej

Slovník 3D pojmů | 1-9

 • 2,5D obrábění
  obrábění prováděné v rovině: patři sem frézování rovin, otevřených a uzavřených kapes a drážek, vrtání, závitování a vystružování
 • 3osé obrábění
  obrábění, nejčastěji frézování, prováděné ve 3 lineárních osách (X, Y. Z) kontinuálně
 • 3+2osé obrábění
  při obrábění stroj vykonává NC program ve 3 lineárních osách (X, Y, Z) s možností natočení osy nástroje pomocí 2 rotačních os: pozice natočení nástroje je v průběhu programu neměnná
 • 5osé obrábění
  obrábění komplexních tvarových povrchů ve 3 lineárních osách s kontinuální změnou natočeni osy nástroje pomocí 2 rotačních os
 • 3D modelování [z angl. Modeling]
  modelováni virtuálních 3D objektů v počítači
 • 3D návrh
  virtuální prostorové vyjádřeni myšlenek a ideí designéra, konstruktéra či architekta o reálném objektu
 • 3D objemové modelování [z angl. Solid Modeling]
  typ modelováni virtuálních 3D objektů pevně svázaný s konstrukčními požadavky, výsledek je vždy objemové těleso
 • 3D optické měření deformací [z angl. Optical Deformation Measurement]
  bezkontaktní analýza změny tvaru tělesa v prostoru v důsledku působení sily
 • 3D optický měřicí systém
  zařízení využívající optické měřici metody pro snímání tvaru povrchu dílů
 • 3D plošné modelování [z angl. surface Modeling]
  typ modelování virtuálních 3D objektů pomocí matematicky definovaných ploch (NURBS, Bezier): vhodný pro vytváření obecně tvarovaných objektů, nejčastěji využívaný v designu: výsledek je model složený z jednotlivých ploch
 • 3D skener [z angl. Scanner]
  doslovný překlad snímač, optické zařízení umožňující převedení fyzického objektu do digitální podoby (digitálních dat) pro další využití
 • 3D skenování [z angl. Scanner]
  doslovný překlad snímač, optické zařízení umožňující převedení fyzického objektu do digitální podoby (digitálních dat) pro další využití
 • 3D skenování [z angl. Scanning]
  také 3D optické měřeni: 3D digitalizace: technologie snímání tvaru reálného objektu 3D skenerem do počítačového modelu pro další využití
 • 3D souřadnice diskrétních bodů
  souřadnice popisující polohu bodu v trojrozměrném prostoru (v kartézském souřadném systému)
 • 3D tisk [z angl. Printing]
  aditivní metoda výroby fyzických objektů z 3D počítačového modelu technologií vrstvení materiálu
 • 3D tisk z kovů [z angl. 3D printing of metal] aditivní metoda výroby fyzických objektů z 3D počítačového modelu různými technologiemi, jako jsou např. Binder Jetting, SLM, DMLS, atd. z materiálů ocel, měď, hliník nebo super slitiny.
 • 3D tiskárna [z angl. Printer]
  zařízení schopné vytvořit („vytisknout”) reálný trojrozměrný objekt na základě počítačového modelu metodou 3D tisku
 • 3D tiskárna osobní [z angl. Personal Printer]
  3D tiskárna pro kancelářské použití
 • 3D výrobní systém [z angl. Production System]
  výrobní zařízení schopné vytvořit reálný trojrozměrný objekt na základě počítačového modelu metodou 3D tisku
 • 3D volné modelování [z angl. Free Modeling]
  typ modelování virtuálních 3D objektů charakteristický obecnými nebo organickými tvary, výsledek je plošný nebo polygonální model
Slovník 3D pojmů | A

 

 • ABS
  acrylnitril butadien styren; termoplast: Jeden z nejpoužívanějších materiálů pro 3D tisk
 • ABS-CF10
  materiál, který tvoří standardní ABS s 10% podílem uhlíkových vláken
 • Aditivní technologie výroby [z angl. Aditive Manufacturing]
  zhotovování modelů nebo prototypů aditivní metodou nanášení materiálu po vrstvách (vrstvení materiálu)
 • Agilus30
  fotopolymerový materiál podobný gumě s odolností proti roztržení, opakovanému ohýbání a natahování
 • ANTERO800NA
  termoplast na bázi PEKK je odolný vůči chemikáliím, při zahoření produkuje mimořádně malé množství kouře a vykazuje vysokou tepelnou odolnost
 • ARAMIS
  obchodní označení firmy GOM; 3D optický měřicí systém pro měření a analýzu deformací na povrchu zkoušených vzorků; je vhodný zvláště pro měření deformace při statickém nebo dynamickém zatížení za účelem analýzy na reálných konstrukčních prvcích
 • ARGUS obchodní označení firmy GOM
  3D optický měřicí systém pro měření a analýzu deformací plechových součástí po procesu tváření; analýza poskytuje informace jak o změně tvaru, tak o hodnotách hlavního a vedlejšího přetvoření
 • ATOS obchodní označení firmy GOM
  řada mobilních 3D optických skenerů s technologií modrého světla a vysokým rozlišením pro snímání tvaru povrchu objektu; rychle a přesně poskytuje data z trojrozměrného měření, což umožňuje optimalizaci konstrukčních prací a zlepšování výrobních procesů
 • ATOS 5/5X obchodní označení firmy GOM
  vysokorychlostní skenery pro nejnáročnější metrologické aplikace. Vynikají svou rychlostí i přesností měření
 • ATOS Capsule obchodní označení firmy GOM
  3D optický skener pro přesné celoplošné měření geometrie dílu. Je založený na principu projekce pruhů světla na skenovaný objekt
 • ATOS Compact Scan obchodní označení firmy GOM
  lehký a kompaktní 3D optický skener s technologií modrého světla: určený pro měření zejména v úzkých a stísněných prostorách (např. interiéry automobilů)
 • ATOS Core obchodní označení firmy GOM
  mobilní 3D optický skener speciálně navržený pro snímání malých a středně velkých objektů
 • ATOS Professional
  software k ovládání 3D skenerů ATOS, procesu skenování a následnému zpracování získaných dat: jednoduché grafické prostředí pomáhá při řešení každodenních úkolů v oblasti výrobních procesů, kontroly kvality a zpětné rekonstrukce dat
 • ATOS Q
  flexibilní 3D skener pro složité úlohy měření a kontroly v různých průmyslových odvětvích
 • ATOS ScanBox obchodní označení firmy GOM
  měřici jednotka určená pro plně automatizované 3D měření; skládá se z rotačního stolu a 3D skeneru umístěném na průmyslovém robotu
 • ATOS Triple Scan obchodní označení firmy GOM
  průmyslový 3D optický skener s technologií modrého světla, vysokou výkonností, velkým rozlišením a širokou variabilitou měřicích objemů: speciálně navržený pro použití v průmyslových prostředích
 • Augmented reality (rozšířená realita)
  jde o zobrazení reality a následné přidání digitálních prvků
 • Autodesk
  americký přední světový výrobce softwaru pro virtuální navrhování, testování a řízení výrobního procesu od skici po finální výrobek
 • Automatizace měření
  získáni digitálních dat za využití automatických prvků pro celý proces měření nebo jeho určitou část
 • Automatizace obrábění
  nahrazení lidského faktoru v průběhu výroby samočinnou prací stroje; týká se vlastního procesu obrábění i pomocných činnosti spojených s obráběním: urychluje a standardizuje výrobní proces
Slovník 3D pojmů | B

 • Barevná mapa odchylek od CAD modelu
  barevné zobrazení odchylek naměřených digitálních dat od CAD digitálních dat
 • Binder Jetting
  neboli tryskání pojiva; tekuté pojivo vrstvu po vrstvě spojuje práškové materiály v pevný celek
 • BMD (Bound Metal Deposition)
  vychází z průmyslové technologie Metal Injection Molding (MIM). Výroba modelu je podobná nejpoužívanější metodě 3D tisku Fused Deposition Modeling (FDM). Tiskárna používá výchozí materiál ve formě kovových tyčinek, které obsahují kovový prášek stmelený polymerem. Roztavený materiál je pak přes extruder nanášen vrstvu po vrstvě. Výrobní proces lze rozdělit do 3 částí: v 3D tiskárně se vytiskne tzv. Green Part, díl pak prochází procesem odstranění pojiva a poté následuje spékání (sintrování)
 • Burnishing Station
  speciální zařízení pro povrchovou úpravu (dokončování) 3D modelů zhotovených metodou 3D tisku mechanickým otryskáním speciálníim materiálem
Slovník 3D pojmů | C

 • CAD [zkr. z angl. Computer Aided Design – počítačem podporované navrhování]
  označení programů pro vývoj, konstrukci a přípravu výroby
 • CAD model
  počítačový 3D model vytvořený v CAD softwaru
 • CAM [zkr. z angl. Computer Aided Manufacturing – počítačem podporovaná výroba]
  označení programů pro podporu výroby, především pro programování CNC strojů
 • CAD/CAM
  kombinuje CAD a CAM programy obvykle na jednom komplexním pracovišti
 • Canister
  kanystr, zásobník materiálu do 3D výrobních systémů
 • Cartridge
  kazeta s materiálem do 3D tiskáren
 • CCD čip
  elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace: uplatnění má např. v digitálních fotoaparátech, skenerech apod.
 • Centrum 3D digitálních technologií
  školicí středisko MCAE Systems v Kuřimi u Brna; od roku 2013 také oficiální název pobočky v Mladé Boleslavi
 • CCD kamery
  kamery opatřeny CCD čipem
 • CGI [zkr. z angl. Computer Generated Image]
  obecné označení digitální vizualizace: počítačem generovaná grafika a efekty: použití ve filmech a jiných médiích
 • Class-A plochy
  termín používaný v automobilovém designu pro označení volných ploch s vysokou kvalitou
 • CNC [zkr. z angl. Computer Numerical Control]
  počítačem řízený číslicový obráběcí stroj využívající pro svůj automatický chod program
 • CNC 5osý ořez
  ořez plastů, laminátů a dalších měkkých materiálů 2D a 3D CNC obráběcími stroji nebo roboty
 • CNC frézováni
  třískové obrábění na CNC frézkách nebo CNC obráběcích centrech
 • CNC obrábění
  výroba součástek obráběním využívající číslicově řízených obráběcích strojů
 • CNC řezání laserem
  řezání plechů laserovým paprskem 2D a 3D CNC laserovými obráběcími stroji nebo roboty
 • CNC soustružení
  obrábění výrobků soustružením na CNC soustruzích nebo multifunkčních obráběcích centrech
 • CNC vrtání
  vrtání na CNC obráběcím stroji; patří sem vrtání, řezání závitů, vystružování, vyvrtávání, zpětné vrtání apod.
Slovník 3D pojmů | D

 • DDM technologie [zkr. z angl. Direct Digital Manufacturing]
  echnologie výroby součástí z 3D počítačových dat určených k přímému použití
 • Deformace [z angl. Deformation]
  změna tvaru tělesa v důsledku působení síly
 • Design elektrod
  návrh a konstrukce elektrod pro elektrojiskrové obrábění
 • Digital Image Correlation
  optická metoda pro měření deformace na povrchu objektu; metoda sleduje hodnotu šedi na zvolené oblasti v průběhu deformace
 • Digitalizace sestavy nástroje
  skenování kontury sestavy nástroje a následné přenesení dat do CAM softwaru pro výpočet kontroly kolizí reálného nástroje; příkladem je software Tebis ToolControl, který k digitalizaci nástroje využívá předseřizovací přístroje
 • Digitální materiál
  materiál vytvořený smícháním dvou přesně daných materiálů, smíchání v různém poměru mění vlastnosti výsledného materiálu
 • Direct Modeling
  typ modelování, při kterém není konstruktér omezován parametrickými vazbami nebo historií vzniku dílu
 • Diskrétní body [z angl. Discrete Points]
  měřicí body aplikované na povrch měřených komponent za účelem zjišťování změn polohy těchto komponent v prostoru: souřadnice diskrétních bodů jsou zjišťovány triangulačním výpočtem
 • Durus materiály
  fotopolymery s vlastnostmi blízkými materiálu polypropylen
 • Dynamická analýza [z angl. Dynamic Analysis]
  bezkontaktní analýza a sledování pohybů diskrétních bodů z hlediska působení sil v daném čase (např. analýza vibrací)
Slovník 3D pojmů | E
 • Extruder
  součást 3D tiskáren, má na starosti dávkování materiálu v procesu aditivní výroby.
Slovník 3D pojmů | F

 • F123 Series
  3D tiskárny Stratasys F123 Series, pro kancelářské či školní prostředí, umožňují zhotovit pevné a přesné prototypy z několika volitelných termoplastů
 • FEM [zkr. z angl. Finite Elements Method – metoda konečných prvků]
  způsob zjednodušeného analytického výpočtu (např. zatížení, deformací) rozložením objektu modelu na malé jednoduché části
 • FDM technologie [zkr. z angl. Fused Deposition Modeling]
  aditivní metoda 3D tisku nanášením roztaveného plastu: ochranná známka firmy Stratasys
 • Filament
  plastový materiál pro 3D tisk metodou FDM, dodávaný ve formě tenké struny navinuté na cívce
 • Finishing Station
  speciální zařízení pro povrchovou úpravu (dokončování) modelů zhotovených metodou 3D tisku
 • FORTUS
  obchodní označení 3D výrobních systémů firmy Stratasys, které vytvářejí modely pro profesionální použití z různých plastů (ABS, PC-ABS, PC. ULTEM 9085, PPSF)
 • Fotogrammetrie [z angl. Photogrammetry]
  metoda zabývající se rekonstrukcí tvarů, měřením rozměrů a určováním polohy předmětů z obrazových záznamů
 • Fotopolymer
  polymer (tekutá pryskyřice) vytvrzovaný UV zářením
 • Funkční prototyp
  prvotní výrobek sloužící k ověření funkčnosti
Slovník 3D pojmů | G

 • Geomagic
  americký výrobce haptických zařízení a softwarů pro 3D modelování
 • Geomagic Freeform Software
  software pro 3D modelování a úpravu digitálních počítačových modelů
 • GOM [z něm. Gesellschaft for Optische Messtechnik]
  německá firma; globální průmyslový výrobce, který vyvíjí a vyrábí revoluční optická měřicí řešení a techniku pro 3D měření a analýzu deformací
 • GOM Correlate
  vyhodnocovací software pro 3D měření pohybu a deformací
 • GOM CT obchodní označení firmy GOM
  zařízení průmyslové počítačové tomografie, které umožňuje celkovou rozměrovou analýzu tvarově složitých dílů na základě skenování celého objemu těchto dílů.
 • GOM lnspect
  volně dostupný software pro 3D inspekci mraku bodů a zpracování sítě umožňující rozměrovou analýzu 3D mraku bodů získaných z optických skenerů, laserových skenerů, počítačové tomografie CT a dalších zdrojů; zároveň slouží i jako prohlížeč dat ze softwaru GOM lnspect Professional
 • GOM lnspect Professional
  vyhodnocovací software firmy GOM
 • GrabCAD Print
  tiskový software firmy Stratasys, který usnadňuje celý proces 3D tisku
Slovník 3D pojmů | H

 • Hardware
  fyzicky existující technické vybavení počítače
 • Hybridní model
  3D počítačový model kombinující plochy a polygonální síť
Slovník 3D pojmů | I

 • IGES [zkr. z angl. lnternational Graphics Exchange Specification]
  výměnný souborový formát pro CAD data používaný ve strojírenství
 • Infill
  vnitřní výplň dílů vyráběných 3D tiskem. Může mít rozličnou strukturu, která je definována nejčastěji v podobě prostorové mřížky.
 • Insight
  software pro přípravu dat pro stavbu 3D modelů ve výrobních systémech Stratasys
 • Inspection Cell
  robotizované měřicí pracoviště pro plně automatizované 3D měření zhotovené na míru
Slovník 3D pojmů | J

 • J55 Prime
  3D tiskárna se speciální rotační tiskovou platformou, určená pro kancelářské použití pro realizaci konstrukčních modelů
 • J700 a 720 Dental
  3D tiskárna pro velkoobjemovou výrobu průhledných rovnátek
 • J750 Digital Anatomy
  3D tiskárna která dokáže vytisknout biologicky realistické anatomické modely, které jsou svým tvarem, biomechanikou i schopností simulace dokonalou kopií lidského orgánu či tkáně
 • J826 Prime
  plnobarevná 3D tiskárna pro podniky s požadavky na střední objem výroby v průmyslových odvětvích jako je spotřební zboží, elektronika či automobilový průmysl
 • J850 Pro a J850 Prime
  3D tiskárny pro vytváření koncepčních modelů, která pracuje s technologií PolyJet
Slovník 3D pojmů | K

 • Kalibrační deska [z angl. Calibration Panel]
  panel s přesně natištěnými body určený pro zkalibrování měřicích systémů
 • Kalibrační kříž [z angl. Calibratlon Cross]
  kříž polepený referenčními a kódovanými body tvořený ze dvou tyčí; určený pro kalibraci měřicích systémů
 • Kalibrační tyč [z angl. Scale Bar]
  etalon pro systém Tritop; tyč opatřená na koncích referenčními a kódovanými body s přesnou středovou vzdáleností
 • Kinematická analýza [z angl. Kinernatic Analysis]
  bezkontaktní analýza a sledování rychlosti a zrychlení komponent a mechanismů pomocí diskrétních bodů
 • Kódované body [z angl. Coded Points]
  značky s kruhovými body různých průměrů rozšířené o kódy nesoucí informaci o jejich identifikačním čísle; používané pro přesnou orientaci v prostoru při měření (Tritop, Aramis, Argus, Pontos)
 • Koncepční model
  výrobek sloužící k posouzení správnosti zvolené koncepce nebo návrhu produktu
 • Kontrastní vzor [z angl. Projected Pattern]
  vzor promítaný 3D skenerem na měřený díl a zaznamenaný kamerami; ze získaných snímku se počítá vzdálenost povrchu od kamery na základě ostrosti/kontrastu na přechodech vzoru
 • Kontrola kolizí dílu [z angl. Digital Mock Up]
  proces testování vzájemných kolizí mezi jednotlivými součástmi mechanizmu (kinematická kontrola) nebo mezi obrobkem a nástrojem pohybujícím se po NC dráze
 • Kontrola kvality výroby [z angl. Quality Control]
  výstupní kontrola výrobků v průmyslové výrobě za účelem odhalení případných nedostatků ve výrobních procesech
Slovník 3D pojmů | L

 • Laser Sintering
  selektivní spékání laserem, označované také jako „sintrování“. Výsledný model vzniká tavením práškového materiálu, který je po tenkých vrstvách spékán působením výkonného laseru v ploše řezů dle digitálního modelu
 • Lift
  typ stativu pro vertikální polohování 3D skeneru při měření menších dílů, nejčastěji používaný s rotačním a naklápěcím stolem
Slovník 3D pojmů | M

 • Magics
  software společnosti Materialise pro práci s 3D daty ve formátu STL
 • MakerBot
  americký výrobce stolních 3D tiskáren; od roku 2013 dceřinou společností firmy Stratasys
 • MakerBot Method
  přesná a spolehlivá 3D tiskárna, která je zároveň cenově dostupná
 • MakerBot Method Carbon Fiber Edition
  série malých průmyslových 3D tiskáren umožňuje tisk z nylonu a dalších technických materiálů zpevněných karbonovým vláknem
 • MakerBot Method X
  výrobní, 3D tisková pracovní stanice MakerBot Method X tiskne z reálného, výrobního materiálu ABS při vyhřívání komory na 100 °C
 • MakerBot Print
  nový software, který zefektivňuje a optimalizuje tisk
 • MakerBot Replicator+
  stolní 3D tiskárna pro tisk koncepčních modelů
 • MakerBot Sketch Classroom
  Sestava dvou 3D tiskáren pro integraci učitelů a studentů
 • Materialise
  belgická firma zabývající se vývojem softwaru pro podporu rychlé výroby prototypů
 • Materiálové testování [z angl. Material Testing]
  zjišťování materiálových charakteristik a limitních hodnot materiálů pomocí bezkontaktního měření
 • MCAE [zkr. z angl. Mechanical Computer Aided Engineering]
  počítačem podporované inženýrství
 • MCAE Systems
  dodavatel Inovativních 3D technologií; Více než 25 let naše technologie utvářejí průmysl a umožňují zákazníkům, aby přehodnotili způsob návrhu designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Jsme partnerem všude tam, kde je potřeba vyvíjet, konstruovat, tvořit, měřit, testovat a vyrábět.
 • Megapixel
  jednotka pro označení rozlišení kamer; 1 megapixel je přibližně 1 milión (220) pixelů (obrazových bodů)
 • Měření vysokorychlostních dějů [z angl. High Speed Measurement]
  měření velmi rychlých dějů (pádové zkoušky, vibrační zkoušky atd.) pomocí vysokorychlostních kamer
 • Měřicí rámeček [z angl. Measure­ment Frame]
  rámeček různých tvarů a velikostí; určený pro upnutí menších dílů k usnadnění a urychlení 3D měření
 • Modelovací materiál
  materiál, z něhož se staví díl metodou 3D tisku
 • Mrak bodů [z angl. Point Cloud]
  množina diskrétních bodů v prostoru
 • Multimateriál
  použití dvou druhů materiálů při 3D tisku jednoho modelu
 • Modelovací podložka
  plastová deska nebo folie, na níž se staví 3D model v pracovním prostoru 3D tiskárny nebo 3D výrobního zařízení
Slovník 3D pojmů | N

 • NC programy
  soubor instrukcí, které popisují pohyby NC stroje včetně jeho příslušenství
 • Nylon 12CF
  tiskový termoplast vyztužený uhlíkem s vynikajícími konstrukčními vlastnostmi
Slovník 3D pojmů | O

 • Objet obchodní označení 3D tiskáren firmy Stratasys
  3D tiskárny, které vytvářejí přesné 3D modely s jemnými detaily; s technologií PolyJet
 • Obrábění robotem
  využiti průmyslového robota pro obráběíi operace; robot je osazen vřetenem, které umožňuje frézování, vrtání a další obráběcí operace
 • Obrysové a kontrastní křivky (body)
  křivky vyznačující se výrazným přechodem (kontrastem) od okolí; hranice přechodu je tvořena tvarem křivky
 • Optická triangulace
  způsob zjišťování souřadnic a vzdáleností; provádí se trigonometrickým výpočtem: užívá se pro účely metrologie, navigace, geodézie, astronomie apod.
 • Optimalizace obrábění
  úkony vedoucí ke zvýšeni efektivity, hospodárnosti, bezpečnosti a snížení výrobních nákladů při technologickém postupu zhotoveni finálního výrobku
Slovník 3D pojmů | P

 • P3  [z angl. Programmable PhotoPolymerization]
  technologie zvaná programovatelná fotopolymerizace P3, pracuje na podobném principu jako SLA a DLP
 • Parametrická inspekce
  metoda vyhodnocení nesoucí informaci o vzájemných závislostech prvků
 • Pattern
  kropenatý vzor; vznikne nesouvislým nástřikem 2 kontrastních barev na povrch měřeného objektu (obvykle kombinace bílé a černé)
 • PC [z angl. Polycarbonate]
  polykarbonát: materál pro 3D tisk s vyšší mechanickou a teplotní odolností
 • PC-ABS
  termoplast vzniklý jako směs ABS a PC (kompoudní materiál)
 • PLA (polyactid acid – kyselina polymléčná)
  vedle ABS nejpoužívanější materiál pro 3D tisk
 • Plošný model
  digitální model tvořený z matematicky popsatelných ploch
 • Počítačová animace [z angl. CGI Animation]
  proces generování animovaných obrázků pomocí počítačové grafiky; vztahuje se na pohyblivé obrázky; pro zachování plynulosti je třeba pro 1 sekundu animace vytvořit min. 25 jednotlivých snímků
 • Podpůrný materiál / podpory
  materiál pomocných podpůrných konstrukcí při 3D tisku (lešení)
 • Polygon
  jednotka polygonální sítě; faseta, mnohoúhelník (nejčastěji trojúhelník a čtyřúhelník), který v počítačové grafice definuje souhrn bodů a hran
 • Polygonální síť
  souhrn bodů, hran a faset, které definují tvar mnohostěnného objektu v počítačové grafice
 • PolyJet technologie
  technologie pro přesný 3D tisk modelů nanášením fotopolymeru a jeho vytvrzováním UV zářením; ochranná známka firmy Stratasys
 • PONTOS obchodní označení firmy GOM
  mobilní 3D optický měřicí systém pro dynamické měření pohybu diskrétních bodů, vibrací a deformací; systém je často používán při testovacích měřeních v automobilovém a leteckém průmyslu
 • Postprocesor
  překladač, který transformuje informace uložené v NC dráze programu do kódu, kterému rozumí řídící systém obráběcího stroje
 • Povrchové úpravy modelů
  techniky, které umožňují povrchovou úpravu modelů (Finishing Station, Smoothing Station)
 • Powder Bed Fusion
  technologie spékání práškové vrstvy, běžně známé jako SLM
 • PPSF
  polyphenylsulphon; termoplast s velmi vysokou mechanickou a teplotní odolností; materiál pro 3D tisk
 • Production System
  obchodní označení firmy Desktop Metal: 3D tiskový systém pro sériovou výrobu kovových dílů s vysokým rozlišením
 • ProLeiS
  software firmy Tebis, zajišťuje rychlé a snadné plánování a kontrolu výroby objednávek
 • Protokol měření
  dokument obsahující výsledky měření
 • Prototyp
  primární výrobek zhotovený na základě konstrukčního nebo designérského návrhu
 • Průmyslový design
  tvůrčí činnost, jejímž cílem je určit vlastnosti formy průmyslových výrobků, tj. nejen vzhled, ale zejména ty strukturální a funkční vztahy, které z hlediska požadavků výrobce vytvářejí logickou jednotu systému
 • Průmyslový robot
  robotické rameno k polohování 3D skeneru v prostoru; nejvyšší stupeň umístění skeneru pro plně automatizované měření
 • Předseřizovací přístroj
  externí zařízení, na kterém se měří, kontrolují a seřizují nástroje
Slovník 3D pojmů | R

 • Raft
  výraz pro mezivrstvu mezi tištěným dílem a podložkou
 • Rapid Fit
  modul softwaru Magics k vytvoření systému držáků, úchytů a podpůrných systémů pro manipulaci s prototypy nebo výrobky
 • Rapid Tooling
  rychlá výroba nástrojů pro výrobu prototypů odléváním
 • Referenční body [z angl. Reference Points]
  samolepicí kruhové body různých průměrů určené pro 3D optické měření; díky těmto bodům je měřicí systém schopen se zorientovat v prostoru
 • Rendering
  výpočet virtuální 3D scény do podoby reálného náhledu pomocí zadaných parametrů popisující reálnou nebo virtuální scénu s jejími objekty a vlastnostmi; proces, jehož výsledkem je vizualizace
 • Rendering Software (Renderer)
  software pro výpočet virtuální 3D scény; k výpočtu využívá grafický procesor počítače (CPU) nebo výkonnou grafickou kartu (GPU)
 • Reverzní inženýrství [z angl. Reverse Engineering]
  proces, při kterém je vytvořen 3D CAD model na základě skutečného objektu; objekt je nejdříve naskenován a následně v CAD programu zpracován na plošný 3D model
 • Rotační stůl
  automatický otočný stůl k polohování měřených dílů
 • Rychlá výroba prototypů [z angl. Rapid Prototyping]
  soubor technologií výroby prototypů a modelů na základě počítačového modelu některou z metod 3D tisku
 • Rychlá výroba silikonových forem
  rychlá výroba odlitků pomocí silikonových forem

 

 • Řez [z angl. Section]
  průnik roviny daným útvarem za účelem zjišťování informací v místě průniku; průsečík roviny a tvaru tělesa obvykle tvoří křivka
 • Řízená deformace plošných modelů [z angl. Morphing]
  CAD technologie, která umožňuje deformovat tvary celých plošných modelů podle zadaných podmínek; využívá se např. ke kompenzaci odpružení při odlaďování lisovacích nástrojů
Slovník 3D pojmů | S

 • SAF
  technologie Selective Absorption Fusion (zkráceně SAF) využívá protiběžný rotující válec k nanášení práškových vrstev na tiskovou podložku a tryská absorpční kapalinu k vyznačení vrstev dílu. Znázorněné vrstvy jsou spojovány působením infračervené lampy v celé šíři tiskové podložky.
 • ScanCobot
  mobilní měřící systém, který kombinuje přesný optický skener ATOS s kolaborativním robotem (cobot) a motorizovaným rotačním stolem
 • SCP technologie [zkr. z angl. Smooth Curvature Printing]
  technologie 3D tisku, která staví detailní voskové modely pro přesné lití metodou vytavitelného modelu
 • Seminář
  prezentace 3D digitálních technologií, novinek a vývojových trendů ve firmě MCAE Systems; vždy ve spojení s praktickými ukázkami (workshopy)
 • Shop System
  komplexní řešení, pro práci s technologií Binder Jetting – od tisku až po sintrování. Je zkonstruován s rozšiřovatelným, variabilním stavebním prostorem v několika konfiguracích
 • Silikonová forma
  měkká forma vhodná pro atmosférické i vakuové odlévaní dílů z polyuretanů
 • Simulace obrábění
  počítačová vizualizace procesu obrábění kombinovaná s kontrolou kolizí nástroje s obrobkem, popřípadě s virtuálním obráběcím strojem
 • Simulace tažení plechu [z angl. Simulation of Sheet Metal Forming]
  numerická simulace tažení plechu pomocí metody konečných prvků; využívá se při návrhu technologie lisování plechů a konstrukci lisovacího nářadí
 • Simulace vstřikování plastů [z angl. Simulation of lnjection Molding]
  umožňuje posoudit a optimalizovat konstrukci plastových dílů a vstřikovacích forem; navrhne vhodnou technologii vstřikování a dodá podklady pro ekonomické hodnocení plastových dílů
 • Simulator
  modul CAD/CAM softwaru Tebis; zpřístupňuje virtuální stroj obsahující detailní pohled na všechny NC stroje v reálné dílně
 • Sintrování
  neboli spékání je metoda výroby předmětů jejich zahřátím na vysokou teplotu, avšak pod jejich teplotu tání, přičemž dochází k vzájemnému splynutí částic
 • SLA
  zkratka pro stereolitografii, což je technologie 3D tisku ze světlocitlivé pryskyřice při působení laserového paprsku.
 • Slicer
  software, ve kterém se připravují CAD data pro 3D tisk, má za úkol rozdělit počítačový 3D model výrobku na tenké horizontální „plátky“ (slice).
 • SLM
  technologie aditivní výroby metodou selektivního tavení kovového prášku působením laserového paprsku (Selective Laser Melting).
 • SLS
  selektivní laserové spékání (Selective Laser Sintering) vytváří výrobky spékáním práškových plastických materiálů prostřednictvím laseru.
 • Smoothing Station
  speciální zařízení pro povrchovou úpravu (dokončování) ABS modelů chemickou cestou
 • Software
  programové vybavení počítače
 • Soustružnicko-frézovací obrábění [z angl. MiII-Turn/Turn-Mill]
  postup výroby kombinující soustružení a frézování na jednom multifunkčním obráběcím stroji
 • Spool
  cívka; vložka do kazety pro 3D tiskárny uPrint
 • Statická analýza [z angl. Static Analysis]
  bezkontaktní analýza zatěžování těles (komponent) nacházejících se v relativním klidu
 • Stavební objem
  maximální rozměry výrobku u každé 3D tiskárny limituje velikost tzv. stavební komory (tedy její stavební objem), ve které je produkt vytvářen
 • Stavební prostor
  rozměr stavební komory 3D tiskárny, který určuje max. velikost výtisku
 • STEP [zkr. z angl. STandard for Exchange of Product model data]
  výměnný souborový formát pro 3D CAD data používaný ve strojírenství (IS0 10303)
 • STL
  standardizovaný typ souboru pro uložení 3D modelu reprezentovaného polygonální sítí
 • Stratasys
  americko-izraelská firma, lídr na trhu 3D tiskáren a 3D výrobních systémů; nabízí několik rozdílných a přitom zásadních technologií 3D tisku (FDM technologie, PolyJet technologie a SCP technologie)
 • Stojan [z angl. Stand]
  mobilní stojan pro umístění 3D skeneru při měření s možnostmi polohováni skeneru
 • Stolní 3D tiskárna
  kategorie 3D tiskáren kompaktních rozměrů, které lze provozovat v běžné kanceláři
 • Stříkací pistole [z angl. Airbrush]
  modelářská stříkací pistole sloužící k úpravě (zmatnění) skenovaných povrchů
 • Studio System 2 obchodní označení firmy Desktop Metal
  dvoudílné řešení pro kancelářské prostředí, které automatizuje kovový 3D tisk. 3D tiskárna Studio System 2 vytlačuje pruty z kovového prášku stmelené polymerem – podobně jako FDM tiskárna
Slovník 3D pojmů | T

 • Tango materiály
  skupina fotopolymerů s elastickými vlastnostmi
 • Tebis [zkr. z něm. Technische Entwicklung Beratung und lndividuelle Software]
  německá firma; tvůrce a prodejce špičkového komplexního CAD/CAM softwaru s modulární strukturou, který nabízí řešení pro vývoj a výrobu součástí, modelů, forem a elektrod na různých úrovních zpracování
 • Tebis BREP (STRAK) [z angl. Boundary REPresentation]
  metoda vytváření komplexních 3D ploch za pomoci hraničních křivek a řezů za požadavků tečného a křivostního napájení; nejčastější využití je v automobilovém a lodním průmyslu
 • Tebis CAD
  CAD/CAM software s modulární strukturou: efektivní a výkonný nástroj pro všechny oblasti konstrukčních činností (modelování, reverzní inženýrství, zpracování polygonálních dat): poskytuje účinnou podporu pro moduly NC programování
 • Tebis CAM
  CAD/CAM software s modulární strukturou; umožňuje CAM pracoviště s různým výkonnostním rozsahem, odpovídajícím potřebám obráběných dílů, dostupných technologií a obráběcích strojů
 • Tebis CAD/CAM
  CAD/CAM software s modulární strukturou: s výhodou kombinující možnosti modelování a NC programování
 • Tebis software [zkr. z něm. Technische Entwicklung Beratung und lndividuelle Software]
  název CAD/CAM softwaru firmy Tebis
 • Technologické know-how
  soubor informací získaných každodenní činností, uložených do knihoven CAM softwaru: jedná se např. o řezné podmínky v kombinaci s konkrétním nástrojem, postupy výroby dílů nebo jednotlivých prvků apod.
 • Technologické šablony
  souhrn výrobně-technologických postupů pro obrábění typově podobných součástí nebo jejich částí
 • Technologie modrého světla [z angl. Blue Light Technology]
  metoda optického měření s využitím viditelného světla ze spektra modré barvy; měření je méně náchylné na okolní světelné podmínky
 • Termoplast
  plastový materiál, který lze zahřátím tavit
 • Texturování
  technika, která umožňuje dodat realistický vzhled virtuálnímu trojrozměrnému modelu
 • Tip
  tryska; součást tiskové hlavy 3D tiskárny
 • Tisková hlava
  pohyblivá součást 3D tiskárny, pomocí které se nanáší materiál při 3D tisku
 • Tisková podložka
  plocha, na níž se tiskne 3D díl
 • Touch Probe
  dotyková sonda, která je doplňkovým příslušenstvím 3D skenerů ATOS: umožňuje měření v oblastech s obtížným přístupem, přímé srovnávání s CAD modelem, měření primitiv, rychlé proměření jednotlivých bodů a ustavení online
 • Triangulace [z angl. Triangulation]
  způsob zjišťování souřadnic a vzdáleností: provádí se trigonometrickým výpočtem
 • TRITOP obchodní označení firmy GOM
  přenosný 3D optický měřicí systém (pracující na principech fotogrammetrie) určený k přesnému bezkontaktnímu měření polohy diskrétních bodů; na základě těchto informací je schopen vypočítat 3D posunutí a deformací měřených objektů a komponent
 • Trojnožka [z angl. Tripod]
  stativ pro umístění 3D skeneru při měření; s možností polohování skeneru
 • Tváření plechů [z angl. Sheet Metal Forming]
  technologický proces zpracování materiálu, při kterém dochazí ke změně jeho tvaru bez porušení
 • Tvorba technologických knihoven
  funkce ukládání informací, prvků a postupů v používaném CAM softwaru do knihoven nástrojů, strojů, postprocesorů, technologických, výrobních postupů a dalších
Slovník 3D pojmů | U

 • ULTEM 1010
  materiál, který odolá teplotám až do 216 oC
 • ULTEM 9085
  termoplast s vysokou mechanickou a teplotní odolností: certifikovaný pro použití v leteckém a automobilovém průmyslu: materiál pro 3D tisk
 • Únava materiálu [z angl. Material Fatigue]
  pomalu postupující, akumulující se poškození materiálu, které vzniká opakovaným zatěžováním; proces může vést až k únavovému lomu
 • uPrint
  obchodní označení osobní 3D tiskárna firmy Stratasys, která vytváří modely z plastu ABS metodou FDM: určena pro práci v běžných kancelářských podmínkách
Slovník 3D pojmů | V

 • Vakuové lití [z angl. Vacuum Casting]
  gravitační lití polyuretanů ve vakuu
 • Vakuové tváření plastů [angl. Thermoforming]
  tvarování nahřátých plastových folií vakuovým přisátím na 3D model (kopyto): výrobní proces, který má uplatnění v mnoha oblastech (obalový průmysl, automobilový průmysl, design atd.)
 • Vektor posunutí [z angl. Displacement Vector]
  představuje nejkratší vzdálenost mezi počáteční a finální pozicí diskrétního bodu; vektor posunutí má tedy počátek v místě, kde se bod nacházel na počátku sledovaného pohybu a konec v místě konečné polohy bodu
 • Vero materiály
  základní řada pevných neprůhledných fotopolymerů
 • Viewer
  prohlížeč; software firmy Tebis, ve kterém je možné prohlížet data z CAD/CAM softwaru a zjišťovat potřebné informace (např. rozměry nebo technologický postup)
 • Virtuální měřicí místnost (VMR) [z angl. Virtual Measuring Room]
  virtuální, ale funkční vyjádření reálného měřicího prostředí
 • Virtuální objekt
  objekt existující ve světě virtuální reality
 • Virtuální realita
  nové uživatelské rozhraní umožňující uživateli interakci se simulovaným prostředím: vytváří iluzi skutečného i fiktivního světa
 • Virtuální stroj
  počítačový model obráběcího stroje, který respektuje jeho geometrii, kinematiku a další vlastnosti potřebné k simulaci obrábění
 • Vivid colour
  výraz společnosti Stratasys pro materiály zářivých barev, které umožňují vytvářet realistické, vícebarevné prototypy
 • Vizualizace
  zobrazení virtuální scény do reálné vizuální podoby
 • Voxel
  prostorová reprezentace dvojrozměrného pixelu označující částici objemu: voxely se používají při vizualizaci a analýze lékařských a vědeckých dat nebo pro 3D modelování s definicí vlastností objektu v celé jeho hloubce
 • Výpočetní tomografie [z angl. computed tomography]
  CT technologie pro kontroly kvality
 • Výkresová dokumentace
  přesný technický popis součásti obsahující informace pro její přesnou výrobu
 • Vysokorychlostní kamera [z angl. High Speed Camera]
  kamera, která dokáže snímat více než 60 snímků/s: vhodná pro záznam rychlých dějů; schopná dosahovat rychlosti snímání při použitelném rozlišení až 100 tisíc snímků/s
Slovník 3D pojmů | W

 • WaterWorks
  technologie rozpouštění podpůrných konstrukcí (vytvořených při 3D tisku technikou FDM) v zásadité lázni
 • Webinář
  seminář, přednáška nebo konference probíhající v online prostředí
 • Workshop
  praktické ukázky technologií v rámci odborně-technických seminářů ve firmě MCAE Systems
Slovník 3D pojmů | X

 • X
  horizontální osa, která určuje největší možnou šířku stavěného modelu
 • Xact Core
  vysokorychlostní skener s rychlostí spékání prášku až do 650 mm/s. Paprsek je neustále kolmý na plochu práškové vrstvy, což vytváří konzistentní spékání po celé ploše stavby
 • Xact Metal
  americký start-up, který byl založen začátkem roku 2017 s cílem zpřístupnit výrobu kovových dílů malým a středním podnikům
 • XM200C
  3D tiskárna XM200C pro 3D tisk z kovů nabízí kombinaci základních principů technologie spékání práškové vrstvy, běžně známé jako SLM (Selective Laser Melting) nebo DMLS (Direct Metal Laser Sintering), kdy laserový paprsek selektivně spéká tenké vrstvy kovového prášku k vytvoření dílů přímo z CAD modelu
Slovník 3D pojmů | Y
 • Y
  horizontální osa, která určuje největší možnou hloubku stavěného modelu
Slovník 3D pojmů | Z

 • Z
  svislá osa, která určuje nejvyšší možnou výšku vertikálně stavěného modelu
 • ZEISS
  Carl Zeiss AG je německá firma, vedoucí mezinárodní skupiny společností v oboru optiky a optoelektroniky s celosvětovou působností