Search
Close this search box.

Seminář MCAE Systems

Aditivní výroba kovových dílů

Sériově aditivně

Zveme vás na seminář s tématem „Sériově aditivně“ se zaměřením na služby v oblasti aditivní výroby z kovů.

S technologií Binder Jetting se přesouváme z již zažitého 3D tisku prototypových dílů do oblasti průmyslové aditivní výroby. Můžeme takto výrazně zefektivnit výrobu koncových dílů bez nutnosti použití a přípravy nástrojů a zjednodušit nebo zcela eliminovat dokončovací procesy vyrobených dílů.

Náplň semináře:

  • představení technologie Binder Jetting vhodné pro výrobu malých kovových dílů pro koncové použití
  • optimalizace vstupních dat pro efektivní 3D tisk
  • proces aditivní výroby na zařízení Desktop Metal Shop System
  • využití 3D skenování při sériové výrobě z kovů
Seminář proběhne 13. září od 10:00 na naší pobočce v Plazech u Mladé Boleslavi

Princip technologie Binder Jetting

Binder Jetting je technologie aditivní výroby na bázi prášku – podobná technologii Powder Bed Fusion (PBF). Klíčový rozdíl spočívá v mechanismu, který je používán k vytváření po sobě jdoucích vrstev. Na rozdíl od přímého tavení vstupního materiálu k vytvoření součásti rozděluje Binder Jetting proces do dvou fází – 3D tisku a slinování. V procesu 3D tisku se kapalné pojivo (binder) nejprve selektivně nanáší na práškové lože podle CAD modelu, aby se vytvořil příčný řez každé vrstvy. Poté následuje vytvrzování pojiva a odstranění volného zbytkového prášku okolo vytištěného dílu. Dále se provádějí procesy odstranění pojiva a slinování, kdy jsou vytištěné díly umístěny do homogenního tepelného prostředí, aby se zvýšila mechanická integrita. Proces 3D tisku technologií Binder Jetting tak nevyžaduje prostředí inertní ochranné atmosféry nebo vakua. Také struktura zrna z technologie Binder Jetting je rovnoměrnější ve srovnání se strukturou PBF nebo DED (Directed Energy Deposition). Kombinace nízkoteplotního formování tvaru a řízených procesů fúze činí tuto technologii vhodnou pro výrobu dílů z široké škály materiálů.

Na rozdíl od technologií aditivní výroby, které k přímému tavení součásti využívají vysokoenergetický paprsek, může Binder Jetting lépe zpracovávat kovy s vysokou optickou odrazivostí, vysokou tepelnou vodivostí a nízkou tepelnou stabilitou. Oproti jiným technologiím práškové aditivní výroby nejsou u technologie Binder Jetting požadovány podpůrné struktury pro odvod zbytkového tepla nebo podpůrné struktury převisů, protože vytvářený díl je dokonale podepřen okolními volnými částicemi prášku.

Centrum 3D digitálních technologií

Plazy 126
293 01 Mladá Boleslav

Telefon:   +420 326 211 611
E-mail:     mcae@mcae.cz
GPS:      50°24’33.406″N,  14°57’27.236″E