ATOS Triple Scan

3D skener ATOS Triple Scan využívá speciálně vyvinutou měřící a projekční technologii společnosti GOM, která se vyznačuje vysokou přesností měření. Zvyšuje produktivitu přímým skenováním objektů s lesklým nebo tmavým povrchem, skenováním hlubokých otvorů nebo jemných hran (lopatky turbíny) se zachováním přesnosti i velmi vysokého rozlišení. Tímto způsobem výrazně redukuje počet jednotlivých skenů.

Skener ATOS disponuje speciálně vyvinutou optikou pro přesné měření a je vybaven kamerami s vysokým rozlišením (až 16 megapixelů).

Jeho přesnost, rozlišení i měřenou oblast lze přesně nastavit dle požadavků konkrétní aplikace. To umožňuje využití nejvyššího rozlišení pro měření velmi složitých, malých součástí s rozměry od 38mm nebo naopak extrémně rychlou 3D digitalizaci rozměrných dílů s objemem do 2m.

ATOS Triple Scan umožňuje měření velkého spektra dílů se stejným sensorem. V kombinaci se systémem TRITOP  lze s vysokým lokálním rozlišením měřit díly přesahující velikost 30m.

Technologie modrého světla (Blue Light)

ATOS Triple Scan je vybaven technologií modrého světla. Jeho vlnová délka umožňuje přesné měření, které není závislé na okolních světelných podmínkách.

Skener ATOS je přesné a cenově efektivní řešení pro řadu různých oblastí využití:

atos-triple-scan_3d-scanner

 • Kontrola kvality (Quality Control)
 • Reverzní inženýrství (Reverse Engineering)
 • Rychlá výroba prototypů (Rapid Prototyping)
 • Rychlé obrábění (Rapid Milling)
 • Kontrola kolizí dílu (Digital Mock Up)


Optické 3D skenery ATOS jsou vyvíjeny a vyráběny od roku 1995. Více než 2500 instalací ve výrobních halách i v měřících místnostech po celém světě dokazuje, že je tato metoda měření stejně přínosná a efektivní jako kontaktní měřicí přístroje.

ATOS kombinuje rychlé 3D měření ve vysoké kvalitě s flexibilitou a stabilitou v průmyslovém prostředí.

atos-triple-scan_3d-digitizer_c6ecb773bdSkenery ATOS jsou důležitým nástrojem v mnoha řetězcích průmyslové výroby. Jejich integrace do vývojových a výrobních procesů pomáhá:

 • Snížit výrobní Start-up čas
 • Optimalizovat kvalitu komponentů
 • Snížit čas výroby
 • Zaručit vysokou úroveň kvality napříč celým výrobním procesem
 • Včas provádět analýzu trendu během sériové výroby
 • Snížit počet reklamací, a tím uspořit čas i peníze
 • Provádět automatickou kontrolu kvality; zlepšovat záruku kvality, výrazně zvýšit výkon a snížit počet personálu

Ruční dotyková sonda GOM Touch Probe kombinuje celoplošné měření s dotykovým. Umožňuje rychlé měření i ve složitě dostupných oblastech, přímé srovnávání s CAD modelem, měření primitiv, rychlé proměření jednotlivých bodů a ustavení online.

atos-triple-scan_04Měření 3D skenerem ATOS s dotykovou sondou Touch Probe se realizuje jedním systémem ve stejném vyhodnocovacím softwaru. Tato sestava nevyžaduje žádný hardware navíc. Umožňuje rychlé měření se snadnou vzájemnou záměnou mezi měřením povrchu i jednotlivých bodů a analýzou.

Doplněk ATOS Plus představuje plně integrovanou fotogrammetrii pro všechny sensory ATOS Triple Scan.

Výhody použití ATOS Plus:

 • atos-triple-scan_plus_1f7756fe50Dlouhodobá bezpečnost procesů
 • Vyšší opakovatelnost a spolehlivost
 • Úspora času
 • Snížení nákladů na upínání


Řešení ATOS Plus je plně integrováno do digitalizačního a inspekčního softwaru GOM. ATOS Plus rozšiřuje stávající ATOS Triple Scan a dává mu vyšší přesnost a automatizovanou fotogrametrii.

ATOS Plus je fotogrammetrická kamera s vysokým rozlišením (až 29 megapixelů) se speciálně vyvinutou optikou dovolující měřit rozlehlé oblasti s krátkými pracovními vzdálenostmi. Integrované osvětlení zajišťuje rovnoměrné rozložení světla bez ohledu na měřené plochy nebo okolní podmínky. Všechny snímače ATOS Plus jsou ověřeny a certifikovány dle testů VDI (VDI Acceptance Tests).

atos-triple-scan_inspection-softwareSpolečnost GOM kompletně vyvinula hardware i software. Výkonné, procesně bezpečné softwary ATOS Professional a GOM Inspect Professional řídí senzor, a tvoří a zpracovávají polygonální sítě. Jednoduché grafické prostředí softwarů pomáhá při řešení každodenních úkolů v oblasti výrobních procesů, kontroly kvality a zpětné rekonstrukce dat.