Search
Close this search box.

3D skenování kostry jednoho z posledních tří nosorožců na světě

MCAE Systems často vybavuje školy, vědecká centra nebo laboratoře nejmodernějšími technologiemi. Katedra myslivosti a lesnické zoologie, Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, nebyla výjimka. Je to jedna z devíti kateder fakulty, zabývající se převážně vzdělávací a výzkumnou činností. Její hlavní zaměření je na management zvěře v České republice i druhy žijících po celém světě a to, jak z hlediska vzdělávání, tak i výzkumu. A právě těmto výzkumným pracovníkům jsme pomohli kompletně vybavit jejich laboratoř a poskytnout naše služby 3D skenování.

V laboratoři této katedry najdete 3D skener ATOS Compact Scan a 3D tiskárnu Stratasys F370. Obě zařízení jsou na fakultě od roku 2019 a prakticky se nezastavila, jelikož jsou využívány pro vzdělávání studentů.

Primárním důvodem pro pořízení 3D skeneru ATOS Compact Scan bylo zkvalitnění výuky. Škola chtěla především vysokou přesnost snímání a uživatelsky přívětivé rozhraní, ve kterém by se zorientoval snadno každý. Obě tyto podmínky ATOS Compact Scan splňoval a proto nebylo překvapením, když naše společnost MCAE Systems vyhrála výběrové řízení pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

3D skener je používán předěvším pro účely anatomických ukázek se zaměřením na kraniometrii a osteologii volně žijících druhů zvěře. V této oblasti je také prováděn výzkum se zaměřením na vyhodnocení vývoje a stavu populace určitých druhů.

Digitální archivace kostry posledního nosorožce

3D skenování kostry3D optický systém nabízí ojedinělou možnost podívat se na objekty ze zcela jiných úhlů. V kraniometrii, kde je převážně využíván, je kladen důraz na velkou přesnost, kterou právě 3D skener ATOS Compact Scan nabízí. Další velkou výhodou je zcela přesná opakovatelnost měření a uchování získaných dat, která již později nejsou běžně k dispozici, jako v jiných oborech. 

Katedra má ve výjimečných případech k dispozici i velmi ojedinělé modely – jako tomu bylo právě v případě zapůjčení kostry nosorožce Súdána. Hned bylo jasné, že kostru bude třeba digitalizovat pro další výzkum a pro případné použití pro výuku. Nosorožec je totiž legenda. Súdan donedávna patřil k posledním třem žijícím jedincům svého druhu. 

Celý proces skenování byl velice náročný. A proto se tým 3D zobrazovacích technologií, katedry myslivosti a lesnické zoologie obrátil na naše zkušené specialisty a my jim tuto výjimečnou kostru naskenovali. Pro snímání dat vybrali specialisté 3D skener ATOS 5, který má měřicí objem 1 000 mm. Skenování kostry probíhalo jak z venkovní části, tak i uvnitř nosorožce. Doba celého procesu 3D skenování tohoto drobečka trvala zhruba 6 hodin. 

Velkou výhodou naší společnosti MCAE Systems kromě toho, že nabízíme 3D optické skenery a 3D tiskárny, je také to, že poskytujeme služby, které se přizpůsobí zakázkám. Klára Košinová také ocenila výbornou spolupráci technické podpory a celkovou komunikaci. Samozřejmostí je nabídka kvalitních a profesionálních zařízení, které máme v portfoliu.