Search
Close this search box.

Tváření plechových výlisků

Konstruktéři a výrobci lisovacích nástrojů, ale i odborníci z oblasti výzkumu, vývoje výroby a zabezpečování kvality výroby se stále více spoléhají na optické měřicí systémy, které pomáhají se zvyšováním požadavků na kvalitu průmyslu zpracování plechu.

Měřicí systémy GOM se používají při lisování, ohýbání, tažení a tváření plechových výlisků k zajištění trvalé kvality procesu výroby: od určování materiálových vlastností přes rychlejší zapracování nástroje a inspekci prvního výrobku až po průběžnou kontrolu sériové výroby a analýzu virtuálních montáží.

Pomocí systémů GOM lze získat přesné materiálové charakteristiky, například limitní křivky tváření (FLC), které jsou nutné k návrhu a simulacím plechových výlisků. Během zapracování lisovacího nástroje je u plechového výlisku kontrolován jeho tvar, rozměr a materiálové vady: geometrie dílu, odpružení, ostřih, poloha otvorů, tloušťka materiálu a skutečné deformace vůči limitním hodnotám (FLD). Při kontrole kvality sériové výroby je možné všechna měření a inspekci automatizovat.

Materiálové charakteristiky / FLC

Typické použití – znalost materiálových charakteristik slitin, z nichž jsou plechy vyrobeny.

Výhody – celoplošné měření deformací materiálu je přesnější než jejich zjišťování ručně, pomocí lupy nebo pod mikroskopem.

3D návrh / CAD

Typické použití – celoplošné načítání geometrie dílu umožňuje reverzní inženýrství a přizpůsobení geometrie a nástroje v již existujících CAD softwarových balíčcích.

Výhody – reverzní inženýrství geometrických prvků a povrchů s volným tvarem. Cílené vyrovnávání odpružení v CAD (morfování /pokročilé modelování).

Simulace a analýza tváření

Typické použití – celoplošná analýza 3D tváření odhaluje materiálové vady způsobené tvářením dříve, než se stanou viditelnými.

Výhody – podpora volby materiálů, vyhodnocování nástrojů a optimalizace procesních parametrů tvářecích strojů a tvářecích procesů.

Výroba a zapracování nástroje, analýza možností stroje

Typické použití3D digitalizace poskytuje výhody při výrobě a údržbě nástroje díky přímému obrábění podle STL dat.

Výhody – zkrácení CNC strojních časů díky obrábění přímo
podle STL dat (výroba a údržba nástroje). Méně iterací
před konečnou koupí nástroje.

Inspekce prvních dílů

Typické použití – Inspekce prvních dílů je založena na plánu měření (inspekce CMM), 2D výkresech nebo CAD s parametry PMI a symboly pro označování rozměrových tolerancí (Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T).

Výhody – Snadno srozumitelné výsledky namísto dlouhých tabulek inspekčních protokolů umožňují rychlé stanovení opravných hodnot pro geometrii nástroje (odpružení, ostřih) i parametrů stroje a procesu (mazání, síly přídržných prvků, uzavírací síla atd.).

Kontrola sériové výroby

Typické použití – při průběžné kontrole kvality sériové výroby automatizované měřicí jednotky ve výrobě a mobilní měřicí jednotky snižují podíl zmetků a časů na přepracování.

Výhody – měřicí jednotky, které dodáváme „na klíč“, lze umístit téměř kdekoli. Dají se použít přímo při výrobě a dodávají rychlé výsledky. Automatické a bezpečné jednotky jsou připraveny k použití za 1 až 2 dny.

Montážní přípravky

Typické použití – celoplošné nebo bodové sledování dílů umožňuje vyrovnávání a polohování fyzických součástí vzájemně vůči sobě (optické měřidlo) a přenos optimálního virtuálního ustavení do reálného fyzického prostředí.

Výhody – rychlá analýza montáže u prototypů, v rámci kontrol Meisterbock a Cubing i při výrobě, znázornění v reálném čase.

Reverzní inženýrství při lisování plechu

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

29

Let na trhu

2 300+

Zakázek ročně

19

Inovativních technologií

900+

Spokojených zákazníků