Search
Close this search box.

Testování stavebních materiálů: Simulace zemětřesení

Přírodní jevy jsou úkazy, které lze jen těžko předvídat, zvlášť pokud jde o zemětřesení způsobené náhlým pohybem tektonických desek. Obranou proti hrozícím škodám při něm může být použití vhodných materiálů a konstrukcí.

Při testování nových stavebních materiálů, které se používají pro stavbu budov s velkým poměrem výšky ku hmotnosti, je nutné zjistit, jaká je jejich náchylnost na náhlé zatěžování, zejména při zemětřesení. Používá se pro to takzvaný test třesoucím stolem. K zjištění cenných dat ze zkoušky lze použít deformační systém ARAMIS, který nám může poskytnout informace, jež bychom konvenčními způsoby nezjistili.  

V první řadě je zapotřebí model budovy upravit pomocí stochastického nástřiku. U rozložitých objektů bývá k tomuto nanesení využíváno šablony. Na takto připravených plochách může následovat vyhodnocování deformace v různých osách. Pro zjišťování diskrétních hodnot jako například posuvů, je vhodné na povrch zkoumaného objektu nalepit v kombinaci s nástřikem také referenční body.

Pro samotnou simulaci bylo použito zařízení ARAMIS SRX s přídavným modrým osvětlením. Ačkoliv je zařízení schopno vytvořit záznam s frekvencí až 2000 snímků za sekundu, tak při testu je na plné rozlišení dostačující rychlost záznamu 75 fps. Zařízení bylo nakonfigurováno a nakalibrováno na měřicí objem MV2300. To znamená, že do záběru kamer se vejdou objekty až 2,3 metrů dlouhé, což zhruba odpovídalo šířce modelové budovy.

Stůl pro simulaci třesení je dále vybaven takzvanými LVDT senzory (Linear Variable Differential Transformer), Jejichž výsledky lze srovnat s výsledky naměřenými přístrojem ARAMIS a zajistit tak validitu měření.

Ihned po provedení zkoušky lze pozorovat první výsledky jako například relativní posuv bodů, a tím získat první představu o chování materiálu. Po důkladnější inspekci a zavedení spolehlivého souřadného systému lze ze záznamu zjistit informace jako deformace stěn nebo přesné souřadnice bodů v prostoru.

Výstup

Zkouška zahrnovala seismologické zatížení (zrychlení) od 0,177 g až po 2,0 g. Výsledky uvedené v tomto článku jsou hodnoty odpovídající zatížení 1,577 g. Systém ARAMIS naměřil srovnatelné hodnoty se senzory LVDT. V softwaru GOM Correlate je možné vyhodnocení rozšířit a dostat tak maximum informací z provedené zkoušky. Lze tedy říct, že systém ARAMIS dokáže LVDT senzory nahradit a ušetřit tak práci při jejich přípravě.