Search
Close this search box.

Měření plastových dílů

Kontrola kvality v procesním řetězci výroby plastových dílů vstřikováním.

ATOS je optický skener pro měření 3D souřadnic, který umožňuje bezkontaktní měření kompletního povrchu prototypů, elektrod, forem a vstřikovaných dílů bez ohledu na velikost objektu. Oproti dotykovému měření dokáže tato metoda rychle zaznamenat komplexní obecný tvar složitých výlisků.

Průmyslová 3D metrologie ve zpracování plastů

3D metrologie pomáhá v segmentu zpracování plastů tím, že podporuje a urychluje všechny fáze výroby v procesu vstřikování plastů, vyfukování plastů a tváření za tepla: od výroby prototypů a nástrojů přes protokoly o inspekci prvního kusu až po analýzu sestavy formy a testování zatížení.

Materiálové vlastnosti

Typické použití – znalost materiálových charakteristik slitin, z nichž jsou plechy vyrobeny.

Výhody – Zjištění chování materiálu, např. hodnot elastické a plastické deformace nebo vliv směru a délky vláken, umožňuje výběr optimálního materiálu. Reprodukovatelné stanovení materiálových charakteristik pro nové díly.

CAD / PMI – Design

Typické použití – Pokud byl CAD model dílu dodán s inspekčními prvky již během návrhu, lze provést plánování 3D měření a inspekci bez výkresu s použitím dat PMI (import a vyhodnocení dat FTA/MBD).

Výhody – Přímý import a vyhodnocení PMI dat obsahujících tolerance specifikované na 3D navrhovaných modelech urychlují procesy vývoje nových produktů a výrobní procesy, protože 3D měření lze plánovat na základě CAD dat nebo přes data FTA/MBD před výrobou samotného dílu.

CAE – Simulace a ověření

Typické použití – Simulace slouží k výpočtu a vizualizaci plnění formy, vtoku, přidržovacího tlaku, regulaci teploty a doby dotlaku. Účelem je předejít chybám a optimalizovat využití materiálu, dobu cyklu a velikost stroje na základě prognózy chování materiálu a procesních parametrů.

Výhody – Podpora při výběru materiálu, posouzení nástrojů a optimalizace procesních parametrů vstřikování. Analýza trendu na základě simulovaných parametrů přináší spolehlivost při rozhodování o dalším postupu (hledání nejlepší sítě).

CAD / CAM – Formy a elektrody

Typické použití 3D digitalizace šetří čas a náklady jak při výrobě forem a elektrod, tak při údržbě. Kontrola procesu v raném stádiu snižuje počet korekčních smyček, a to zejména v případě vícenásobných forem.

Výhody – Měření zkroucení a deformace plastových dílů během zkoušení formy vede k cílené optimalizaci nástroje.

Vstřikované díly a test prvního vzorku

Typické použití – Celoplošné analýzy tvarů a rozměrů včetně kompletních protokolů o měření a inspekci (FAI) zajišťují zabezpečení funkčnosti a splnění vizuálních požadavků, a umožňují montáž dílu bez pnutí.

Výhody – Přehledné a srozumitelné výsledky umožňují rychlé stanovení korekčních hodnot nejen pro geometrii nástroje (staženiny, zkroucení a smrštění), ale i pro strojní a procesní parametry (přidržovací tlak, regulace teploty, doba plnění apod.).

Výroba a sériová kontrola

Typické použití – V rámci kontroly sériové výroby pomáhají automatizovaná mobilní měřicí pracoviště snížit zmetkovitost a zkrátit čas nápravných opatření.

Výhody – Měřicí pracoviště na klíč lze flexibilně rozmístit podle potřeby a používat přímo ve výrobě k rychlému dodání měřených výsledků.

Sestava a testování

Typické použití – Celoplošné nebo bodové online 3D sledování umožňuje ustavení a polohování fyzických dílů vzájemně vůči sobě (optická měrka) a přenesení optimálního virtuálního ustavení do skutečného fyzického světa.

Výhody – Rychlá analýza sestavy pro prototypy, Meisterbock & Cubing a pro série v reálném čase.

Reverzní inženýrství při vstřikování plastů

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

29

Let na trhu

2 300+

Zakázek ročně

19

Inovativních technologií

900+

Spokojených zákazníků