Search
Close this search box.

3D metrologie v procesech slévárenství

Měřicí systémy GOM se používají při lití do písku i při tlakovém či přesném lití k zajištění trvalé kvality procesu výroby: od ověření první simulace, přes zrychlení ověřování nástrojů a prvotní inspekci výrobku až po průběžnou kontrolu výroby a CNC obrábění.

Pomocí systémů GOM lze plánovat inspekci založenou na konstrukčních datech. Při výrobě modelů a forem je možné cíleně korigovat nástroje, kontrolovat skládání forem a vůlí jader ve známkách. Během zapracování je u odlitků kontrolován jejich tvar a rozměry: geometrie dílu, tloušťka materiálu, smrštění a deformace. Pro sériovou kontrolu kvality jsou všechny procesy měření a kontroly automatizovány.

Design / CAD

Typické použití – Pokud byl CAD model součásti opatřen kontrolními prvky již při návrhu, mohou být plánování 3D měření a inspekce provedeny bez výkresu přímo na datové sadě PMI (import a vyhodnocení dat FTA nebo MBD).

Výhody – Přímý import a vyhodnocení PMI dat, včetně specifikací tolerance z 3D návrhových modelů, urychluje nové procesy vývoje produktu a výrobní procesy 3D plánováním měřením z CAD dat, přes FTA nebo MBD data před výrobou komponent.

Simulace / Ověření

Typické použití –  Simulace slouží k výpočtu a vizualizaci výplně formy, vtokové soustavy, udržovacího tlaku, regulace teploty a doby plnění odlitku.

Výhody – Podpora při hodnocení nástrojů a optimalizace parametrů procesu.

Výroba nástrojů

Typické použití –  3D digitalizace šetří čas a náklady při výrobě nástrojů a při údržbě. Řízení individuálních výrobních kroků v počátečním stádiu při CNC obrábění tlakově litých nástrojů a elektrod, voskových modelů a keramických jader, jakož i pískových forem pomocí nominálního / skutečného srovnání snižuje iterační smyčky, zejména u více dutin.

Výhody – Vylepšené plánování oprav stanovením životnosti nástroje.

Výroba modelů

Typické použití – Systematické řízení tvaru a rozměrů voskových a pěnových modelů, voskových sestav, modelových desek a zařízení zajišťuje a zrychluje následné kroky procesu při výrobě forem a odlévání v slévárenských procesech.

Výhody – Kontrola voskových modelů týkajících se smrštění, trhlin a bublinek pro cílené úpravy forem a kontrolu sestavování vosků.

Výroba forem a jader

Typické použití – Zajištění kvality procesu pomocí doprovodných měření forem a jader, například z písku nebo keramiky.

Výhody – Méně dodatečné práce na nástrojích kvůli vylepšené kvalitě dílů. Zajištění tloušťky stěn a chladicích struktur, např. vodní chladicí pláště a chladicí kanály.

Inspekce prvního dílu / Inspekce sérií

Typické použití – Inspekce prvního dílu může být provedena na základě inspekčního plánu (inspekce CMM), CAD modelu nebo PMI dat s funkcemi jako GD&T.

Výhody – Snadno srozumitelné výsledky namísto dlouhých přehledových tabulek umožňují rychlé stanovení opravných hodnot. Klíčové měřicí buňky jsou flexibilní.

CNC obrábění / Zpětná projekce

Typické použití – Pro funkci zpětného projekčního měření 3D senzor zobrazuje prvky, jako jsou hranice oblasti odchylek a “punch marks”, přímo ze softwaru na skutečný díl.

Výhody – Měření polohy dílu v reálném čase pomocí celoplošného nebo bodového sledování pro přesné ustavení na CNC obráběcích strojích nebo paletách. Měření skutečné geometrie polotovaru zajišťuje dostatečný výrobní výkon a nahrazuje tradiční značení. Frézovací dráha je optimalizována na základě naměřených dat

Reverzní inženýrství ve slévárenství

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

29

Let na trhu

2 300+

Zakázek ročně

19

Inovativních technologií

900+

Spokojených zákazníků