Upínací systémy

Slouží ke znázornění vašich aktuálních upínacích systémů. Jejich konfigurace je jednoznačně specifikována NC programátory.

Toto opatření zabraňuje kolizím s upínacími systémy, které by jinak vyžadovaly nové NC programování.

tebis software