Příprava výroby

Doplňkové funkce z kategorie Přípravy výroby jsou určeny speciálně pro optimální přípravu CAD modelu pro všechny následné NC procesy ve výrobě lisovacích nástrojů, forem a modelů. Přínosy pro vás: Rychlejší a spolehlivější výroba s lepším využitím nákladů. V závislosti na požadavcích lze tyto doplňkové funkce kombinovat s doplňkovými funkcemi z jiných kategorií, např. NC automatizace.

Přednosti

Electrode Preparation

Úplná sada funkcí pro vytváření elektrod pro elektrojiskrové obrábění z geometrie formy, technologicky doplněná a spravovaná a připravená pro výrobu a měření kvality.

Active Surface Preparation

Slouží k přípravě geometricky přesných dílů bez potřeby definice NC atributů, jako jsou např. přídavky na obrábění nebo tloušťka stěny (tlakové plochy, oblasti odlehčení). Vygenerovanou geometrii lze použít přímo pro NC výrobu. Doporučeno ve spojení s doplňkem Příprava přesného tuhého tělesa.

Exact Solid Preparation

Aktivní kombinace ploch a geometrie přesného tělesa v jediném datovém souboru s funkcí automatického řezání na základě volně definovatelných pravidel pro zajištění všech relevantních výsledků. Geometrii je přidělena barva a je uložena ve specifických vrstvách pro automatické NC programování. Doporučeno ve spojení s doplňkovou funkcí Příprava aktivní plochy.

Part Fixture Preparation

Asistent pro rychlé a jednoduché konstruování kompletních upínacích přípravků s žebrovou konstrukcí, např. pro ořezávání laserovým řezáním nebo ořezem.

Lathe Contour Preparation

Slouží pro rychlé a snadné generování parametrických obrysů profilu pro soustružení. Při jakékoliv změně se aktualizuje celý nákres. Importované geometrické prvky mohou být automaticky parametryzovány a kótovány.

NC Geometry Preparation

Vysoce automatizovaná příprava CAD modelů vhodných pro následné NC programování. Některé z funkcí byly přizpůsobeny speciálním a vysoce kvalitním NC funkcím a strategiím, jako je např. frézování drážek nebo dokončování ploch s prostorově konstantním krokem.