Drátové řezání

Speciální balíček Drátové řezání se používá pro generování NC programů pro 4 osé drátové řezání s testováním kolizí. Můžete pro jejich vytváření používat svá rozhraní pro geometrie, provádět geometrickou přípravu součástí a spravovat i úlohy drátového řezání ve Správci úloh Tebis.

Pro detailní definování NC programů se používá integrovaná technologie výpočetního softwaru DCAMCUT. Software zohledňuje kapacitu vašich strojů, aby se zamezilo zbytečné práci v řídicí jednotce.

Přednosti

Specifikace

  • zpracovávání drátového řezání pro jakýkoliv objem 3D dat
  • poloautomatická a plně automatická detekce obrysů řezu
  • šablony pro opakující se výrobní požadavky
  • výkonné NC strategie a optimalizované cykly
  • 3D simulace úběru materiálu
  • kontrola před výstupem
  • NC prohlížeč a NC postprocesory
  • výstup až 5 os přes NC prohlížeč
  • možnost rozšíření na vícestranné a víceosé drátové řezání a erozní broušení