DNC

Speciální balíček DNC se používá pro dodávání NC programů do jednoho nebo několika frézovacích strojů (maximálně 4 kanály). Řídicí jednotky – zvláště ty, které mají jen sériové rozhraní – jsou přesně začleněny v datové síti s DNC. DNC umožňuje NC zpracovávání oddělené od NC programů v čase, místě a organizaci. Personál strojní výroby rozhoduje, kdy a na kterém stroji budou prováděny konkrétní NC programy nezávisle na NC programování. Načítají NC programy ze serveru a přenášejí je do připojených NC řídicích systémů v požadovaném formátu.

Balíček zahrnuje přímé propojení stroje se správou fronty a s online konverzí formátu. Je možné zobrazit požadované nástroje. Lze zkontrolovat naprogramované hodnoty pro číslo nástroje, řezné podmínky apod. a v případě potřeby nastavit správné hodnoty pro výrobu. Tento pohodlný nástroj pro přenos dat lze používat i pro jednoduché transformace souřadnic a otáčení, zrcadlení a změnu měřítka NC programů.

Přednosti

Specifikace

  • začlenění strojů se sériovým rozhraním do výrobních sítí
  • kontrola a úprava vlastností nástroje, jako je číslo nástroje, rychlost, posuv, chlazení, otáčky, rychlosti přísuvu, chladivo a otáčení vřetena
  • správa NC souborů v řídicím systému s použitím komunikačních protokolů Heidenhain
  • přesun nulového bodu a přepínání pracovní roviny
  • integrovaný NC editor pro vyhledávání a nahrazování, a také pro přímý vstup
  • umístění bodu restartování, např. pokračování se sesterským nástrojem po zlomení
  • protokol pro technologická a organizační data NC programů a nástrojů
  • kombinace několika NC souborů do jednoho NC programu
  • opakované použití NC souborů v různě orientovaných ustaveních
  • 3D grafická vizualizace NC programů