ATOS Capsule

ATOS Capsule je 3D optický skener pro přesné celoplošné měření geometrie dílu. Je založený na principu projekce pruhů světla na skenovaný objekt.

ATOS Capsule je 3D optický skener pro přesné celoplošné měření geometrie dílu. Je založený na principu projekce pruhů světla na skenovaný objekt. Vyniká zejména při měření malých a středně velkých dílů, kde jsou velmi malé detaily. ATOS Capsule se tak např. využívá u prvotní kontroly ozubených kol, turbínových lopatek a koleček stejně jako u lékařských nástrojů.

Využití

ATOS Capsule se používá ve standardizovaném měřicím zařízení ATOS ScanBox pro automatizované měření a vyhodnocení tvarových dílů. Ve spojení se 4. řadou ATOS ScanBox slouží jako mobilní měřicí zařízení pro malé díly. V 5. a 6. řadě ATOS ScanBox může být ATOS Capsule doplněn o fotogrammetrii ATOS Plus. Díky tomuto rozšíření mohou být měřeny velké díly nebo několik dílů souběžně.

Příklady použití

Zjistěte více o praktickém využití 3D skenerů ATOS. Podívejte se na příklady použití.

ATOS Capsule – Technologie

Ochranné pouzdro skeneru ATOS Capsule zabezpečuje jeho stabilitu při použití v automatizovaných procesech. Jednolité tělo, vyrobené přesným litím hliníku, zajišťuje maximální tuhost a přesné výsledky měření v průmyslovém prostředí. Optika i elektronika je chráněna proti prachu a stříkající vodě.

Technologie Triple Scan

Projekční jednotka spolu se dvěma kamerami umožňují měření ze 3 perspektiv. Během měření je projektorem na povrch objektu promítán přesný rastr, který je snímán oběma kamerami. Tato metoda měření je velmi výhodná při měření lesklých povrchů nebo složitě členitých dílů.

Technologie Blue Light

Projekční jednotka skeneru ATOS Capsule je založena na technologii projekce LED modrého světla. Díky tomu může být okolní bílé světlo během pořizování snímků automaticky odfiltrováno. Silný zdroj LED světla navíc umožňuje krátké časy měření.

Systém vlastní kontroly

Senzor během měření automaticky kontroluje změny okolních podmínek a je schopen je kompenzovat. Pro zajištění vysoké kvality nam
ěřených dat software neustále kontroluje stav kalibrace, přesnost transformace jednotlivých skenů, změny intenzity okolního světla a relativní pohyby dílu vůči skeneru.

atos capsule pouzitiV automatizovaných měřicích zařízeních od firmy GOM mohou senzory ATOS spolupracovat s rozšířením ATOS Plus. Jedná se o fotogrammetrický přídavný senzor, který je přímo upevněný na systém ATOS Capsule. Umožňuje plně automatizované měření referenčních značek s přesností 3–15μm. Tyto referenční značky tvoří 3D prostor, do kterého jsou automaticky transformovány jednotlivá měření ze skeneru ATOS Capsule. Tím je dosažena velmi vysoká přesnost celého měření i u větších dílů.

virual measuring roomVirtuální měřící místnost (VMR) je softwarové prostředí pro plánování měření a inspekce. Reprezentuje reálné měřicí prostředí a nabízí funkce pro virtuální simulace měřicích poloh robota. Díky tomuto jednoduchému prostředí mohou se zařízeními ATOS ScanBox  pracovat i uživatelé bez jakýchkoliv znalostí programování robotů. Veškeré pohyby robota jsou z hlediska bezpečnosti nejprve simulovány ve virtuální místnosti a teprve po ověření bezkolizního stavu jsou realizovány na skutečném robotu.

Parametricka inspekceVyhodnocovací software ATOS Professional poskytuje všechny potřebné nástroje pro komplexní inspekci součástí a dílů. Díky parametrické inspekci jsou kompletně propojené a zpětně sledovatelné všechny inspekční kroky, což umožňuje kdykoliv v projektu provádět změny a modifikace.