Procesní knihovny

Odpovídající řešení pro každé výrobní prostředí: Aby Tebis znal každý detail vašeho výrobního prostředí, máme k dispozici virtuální stroje, postprocesory, NC šablony, upínací zařízení a šablony pro NC dokumentaci. Nabízíme je jako katalogové standardy, které můžete sami, nebo při realizaci přizpůsobit svým požadavkům.

tebis software

Postprocesory (PP)

Pro výstup vypočítaných drah nástrojů ve speciálním formátu vašich NC řídicích systémů potřebujete postprocesor odpovídající typu a složitosti

tebis software

Šablony NC dokumentace

Slouží k vytváření dokumentace vašich NC programů ve formátu PDF pro dílnu. Tyto dokumenty lze pak vytisknout v

tebis software

Technologické balíčky (TP)

Specialisté na implementaci systému připravují další knihovny pro standardizované a automatizované NC programování. Poptat produkt Přednosti knihovna nástrojů

tebis software

Upínací systémy

Slouží ke znázornění vašich aktuálních upínacích systémů. Jejich konfigurace je jednoznačně specifikována NC programátory. Poptat produkt Toto opatření

tebis software

Virtuální stroje (VM)

Používá se pro znázornění vašich strojů v prostředí NC programování Tebis. Podrobné virtuální modely vašich aktuálních obráběcích center