Search
Close this search box.

Vícenásobné upnutí

Úspora času díky automatizovanému obrábění více dílů současně

Tebis umožňuje oddělit NC programování a plánování ustavení pomocí vícenásobného ustavení. NC programování a obrábění lze provádět nezávisle na sobě z hlediska času a organizace. Používáte rastrové desky, upínací věže nebo paletové systémy, nebo jednoduše upínáte více dílů na velký stůl stroje? S Tebisem máte všechny situace pod kontrolou a optimálně své stroje využijete. Všechny díly a upínací zařízení jsou chráněny před kolizemi. Předem vypočítané dráhy nástroje se optimalizují tak, aby se dosáhlo co nejkratších drah a co nejmenšího počtu výměn nástroje. A změny geometrie nejsou žádný problém – dokonce ani těsně před výrobou. Vlastní vícenásobné ustavení můžete definovat bez znalostí programování.

Flexibilní

Časově i organizačně nezávislé programování jednotlivých součástí, které je oddělené od výroby. Následně se provádí optimalizace kompletního obrábění.

Optimální

Plné využití pracovní plochy díky optimálnímu ustavení více dílů. Kratší doba seřízení stroje použitím upínacích systémů.

Rychlé

Úspora času seřizování a obrábění při změnách – díly schválené do výroby se kombinují krátce před obráběním.

Standardizované

Výrobní šablony pro minimalizaci chyb programování a urychlení plánování úloh.

Vícenásobné upnutí v procesu obrábění malých dílů

Pouze několik kliknutí myši stačí k načtení více naprogramovaných dílů a jejich umístění na upínací systém, kde se společně zpracují a seřadí podle nástrojů. Celý proces je kompletně zkontrolován na kolize pomocí realistických digitálních dvojčat v simulátoru Tebis.

Přehled funkcí

tebis cam Vícenásobné upnutí

Plánování ustavení

Bez ohledu na to, jaké díly jsou obráběny současně, vaši odborníci mohou použít osvědčené metody k programování jednotlivých střižníků a razníků, elektrod, sériově vyráběných dílů nebo jakýchkoliv jiných dílů – s podporou automatizace Tebis NC.

Jednotlivé díly se spojují v ustavení až těsně před obráběním. V grafickém zobrazení je rychle nastavena správná orientace nebo je díl umístěn do nulového bodu obrobku určeného na stroji. Na portálovou frézku můžete umístit upínací věže a rastrové desky nebo používat celý stůl. Upínací situace a upínací prvky jsou pod kontrolou.

tebis cam Vícenásobné upnutí

Nástroje a nulové body

Dráhy nástrojů můžete seřadit podle svých potřeb – pro rychlé obrábění podle nástrojů nebo podle dílů, pokud je v oblasti obrábění vyžadována vysoká přesnost – a propojit individuálně naprogramované dráhy nástroje s NC programem. Přehled požadované konfigurace nástrojů se generuje automaticky. Pokud potřebujete pracovat s extrémně vysokou přesností nebo pokud máte na stroji dlouhé přejezdy či dlouhé doby obrábění, můžete použít více nulových bodů.

Flexibilní a spolehlivé

Došlo ke změně dílu krátce před zahájením výroby? Změněný program dílu se aktualizuje jediným kliknutím a váš proces bude pokračovat přesně podle plánu. Provádíte korekce poloměrů nástroje, například pro výrobu střižníků a razníků? Jednoduše znovu načtěte program obrobku – vaši NC programátoři mohou bez problémů pokračovat v práci. Tebis Simulator vám také umožní kompletní kontrolu všech pohybů stroje na kolize, čímž se vyhnete potížím.

Využijte znalosti a zkušenosti operátorů stroje pro plánování ustavení. Zásadní výhodou je, že NC programování je chronologicky oddělené a nezávislé na obrábění. To zajišťuje konzistentní zpracování vašich výrobků.