Search
Close this search box.

Robotické obrábění

Vývoj nových aplikací s dokonalými NC programy

S Tebisem můžete snadno integrovat roboty do svých výrobních procesů. Tebis podporuje roboty pro všechny typy obrábění. Protože od samotného začátku programujete s virtuálním robotem (digitálním dvojčetem), nehrozí vám později žádná překvapení kvůli přepočtu nebo jiným problémům. Tebis přímo odesílá NC řídicí data pro robota. Můžete tedy přistupovat přímo z CAD dat k dokončenému programu robotického obrábění bez potíží.

Jednoduché

Použití robotů jako obráběcích center

Spolehlivé

Kompletní kontrola kolizí

Pohodlné

Kombinace nakládání a vykládání s obráběním

Přehledné

Vytvoření řídicího programu přímo v CAD/CAM

Přehled funkcí

inteligentní výroba robotické obrábění tebis

Pro jakoukoliv technologii obrábění

Tebis vám umožňuje používat jakoukoli technologii obrábění s 6osými roboty, s přídavnými lineárními osami nebo otočným stolem pro polohování a orientaci obrobku. Díky tomu můžete snadno používat průmyslové roboty, které jsou ve srovnání s obráběcími centry obvykle cenově výhodné a prostorově úsporné. Možné aplikace zahrnují obrábění snadno obrobitelných materiálů a broušení, leštění a odstraňování otřepů (odjehlování). Možné je také laserové obrábění a řezání vodním paprskem a nové aplikace, jako je zpevňování povrchů speciálním kladívkovým nástrojem.

inteligentní výroba robotické obrábění

Standardní NC programování

V softwaru Tebis můžete roboty programovat stejně snadno jako obráběcí centra pomocí kartézských souřadnic. Díky integrované technologii virtuálního stroje v Tebisu můžete během programování vidět, jak se bude robot později pohybovat. Po definování orientace dílu, případných dalších požadovaných jednotek a konfiguraci počátečních os Tebis vypočítá inteligentní NC dráhy se všemi potřebnými informacemi pro robota pomocí několika málo uživatelských vstupů. Singulární body pro robota jsou automaticky vyloučeny. Obráběcí operace lze také interaktivně optimalizovat, přičemž je vidět celý robot.

inteligentní výroba robotické obrábění

Plně integrovaná robotická technologie

Programování s Tebisem je výjimečně snadné, protože robotická technologie je plně integrována do prostředí CAD/CAM: ať už v knihovně strojů, Správci výrobního postupu, v simulaci nebo v NC výstupu – roboty jsou podporovány ve všech oblastech, takže žádný další software není vyžadován. Výstup NC dat je přímo ve formátu řídicího systému.

CAM Robotické obrábění

Bezpečnost pro zaměstnance i stroje

I přes kontrolu všech kroků lze na konci simulovat kompletní obráběcí operaci a zkontrolovat, zda nedochází ke kolizi a dosažení limitů os v celé pracovní oblasti. Tebis CNC Simulator zajišťuje v tomto případě maximální spolehlivost procesu s mnoha analytickými a optimalizačními funkcemi. Nakonec jsou výstupem NC dráhy zkontrolované na kolize se všemi informacemi, které robot požaduje.