Search
Close this search box.

Ořezávání

Vyšší produktivita díky offline programování

Tebis vám pomůže zvládnout úkoly 5osého ořezávání: můžete rychle a spolehlivě vytvářet dráhy nástroje pro ořezávání dílů – kolmo k povrchu součásti nebo rovnoběžně s bokem – a to i pro složité geometrie. Kolize s ostatními oblastmi obrobku, upínacími zařízeními nebo součástmi stroje nejsou možné. Při offline programování  se vyhnete zdlouhavému programování na stroji v režimu učení, a tím neproduktivnímu používání stroje. Platí to jak pro vakuově tvarované díly vyrobené z termoplastů, tak pro díly vyrobené z kompozitních materiálů (např. uhlíkových), stejně tak jako pro díly potažené dřevem nebo jinými přírodními materiály.

Efektivní

Rychlé a spolehlivé vytváření bezkolizních CNC programů

Spolehlivé

Odhalení a oprava všech problémových oblastí dříve, než program přejde na 5osý stroj

Rychlé

Krátké doby operací při ořezávání na stroji

Vysoce kvalitní

Vysoká kvalita řezaných dílů

Ořezávání se softwarem Tebis

Připojené video ukazuje ořez kompozitního dílu středové konzoly z hliníku a plastu. Několika kliknutími je vygenerován CNC program pro sériovou výrobu s kontrolou kolizí. To vyžaduje změnu úhlu sklonu nástroje v omezeném prostoru, zatímco úhel boku řezu musí stále splňovat všechny funkční a konstrukční požadavky.

Současně automatizované i flexibilní

Tebis automaticky vypočítává výsledky pro 5osý ořez, který můžete kdykoliv interaktivně změnit. Je možné libovolně nastavit výchozí polohu a prostorovou polohu hlavy stroje, stejně jako oblasti, které mají být oříznuty, a pořadí jejich obrábění. Díky tomu můžete do programování začlenit vlastní výrobní zkušenosti. Lze také snadno řešit odchylky mezi CAD daty a skutečným dílem (deformace atd.).

Žádné prostoje v důsledku kolizí

Protože Tebis modeluje všechny vaše výrobní zdroje pro ořez jako digitální dvojčata, máte neustálý přehled o celé situaci na stroji. To znamená, že vám nikdy neunikne žádná kolize mezi nástrojem, vřetenem nebo hlavou a součástí, upínacími zařízeními nebo jinými komponentami stroje. Tebis předchází mnoha kolizím pomocí automatické interpolace. Analýza kolizí je vždy aktualizována při všech interaktivních změnách v dráze nástroje. Veškeré obráběcí operace jsou proto na 5osých strojích bezpečně naplánovány. Ztráta času a zvýšení nákladů v důsledku kolizí při ořezu jsou minulostí.

Analýzy kvality a účinnosti

Tebis vás při interaktivním programování pro ořez podporuje mnoha analytickými funkcemi. Vždy máte přehled o úhlu a oblasti rotace, směru náklonu nástroje a kolizích. Díky tomu lze snadno optimalizovat 5osé rotační pohyby stroje pro rychlé a plynulé ořezávání. Své výrobní projekty můžete přizpůsobit omezením úhlu natočení os a nevyhnutelným “odmotávacím” pohybům stroje.

Přizpůsobení stávajících obráběcích operací pro ořez

Vaše obráběcí operace jsou uloženy s provedenými úpravami a individuálním nastavením ve správci výrobního postupu NCJob pro pozdější přizpůsobení změněným požadavkům. Pomocí transformačních funkcí z nich můžete snadno a rychle generovat NC programy pro ořez obrobků se zrcadlovou symetrií. Kinematické limity stroje jsou nepřetržitě monitorovány.

Pokud již máte starší programy ořezu, pro které neexistují žádná CAD/CAM data, v softwaru Tebis jsou stále ještě možnosti, jak je zpracovat. Reverzní procesory mohou v několika krocích transformovat NC data zpět na NCJoby, které lze přenést na jiný stroj nebo přizpůsobit novým požadavkům.

Rychlé dosažení cílů pomocí standardních prvků

Standardní tvarové prvky jako otvory, drážky, obdélníky, trojúhelníky, pětiúhelníky a šestiúhelníky a klíčové dírky jsou při ořezu automaticky rozpoznány. Vaše výhoda: tyto geometrické standardy se exportují jako podprogramy do NC programu. To umožňuje řídicímu systému a 5osému stroji pracovat cíleněji a efektivněji.