Ořezávání

Vyšší produktivita díky offline programování

Tebis vám pomůže zvládnout úkoly 5osého ořezávání: Můžete rychle a spolehlivě vytvářet dráhy nástroje pro ořezávání dílů – kolmo k povrchu součásti nebo rovnoběžně s bokem – a to i pro složité geometrie. Kolize s ostatními oblastmi obrobku, upínacími zařízeními nebo součástmi stroje nejsou možné. Při offline programování  se vyhnete zdlouhavému programování na stroji v režimu učení a tím neproduktivnímu používání stroje. Platí to jak pro vakuově tvarované díly vyrobené z termoplasticků , tak pro díly vyrobené z kompozitních materiálů (např. uhlíkových), stejně tak pro díly potažené dřevem nebo jinými přírodními materiály.

Efektivní

Rychle a spolehlivě vytvářejte bezkolizní CNC programy

Spolehlivý

Odhalte a opravte všechny problémové oblasti dříve, než program přejde na 5osý stroj

Rychlý

Krátké doby operací při ořezávání na stroji

Vysoká kvalita

Vysoká kvalita řezaných dílů

Ořezávání se softwarem Tebis

Toto video ukazuje ořez  kompozitního dílu středové konzoly z hliníku a plastu .  Několika kliknutími je vygenerován CNC program pro sériovou výrobu s kontrolou kolizí. To vyžaduje změnu úhlu sklonu nástroje v omezeném prostoru, ale zároveň musí úhel boku řezu stále splňovat všechny funkční a konstrukční požadavky.

Zároveň automatizované a flexibilní

Tebis automaticky vypočítává výsledky pro 5 osý ořez, který můžete kdykoliv interaktivně změnit.  Můžete libovolně nastavit výchozí polohu a prostorovou polohu hlavy stroje,  stejně jako oblasti, které mají být oříznuty, a pořadí jejich obrábění. Díky tomu můžete do programování začlenit vlastní výrobní zkušenosti. Můžete také snadno řešit odchylky mezi CAD daty a skutečným dílem (deformace atd.).

Žádné prostoje v důsledku kolizí

Protože Tebis modeluje všechny vaše výrobní zdroje pro ořez jako digitální dvojčata, máte neustálý přehled o celé situaci na stroji. To znamená, že vám nikdy neunikne žádná kolize mezi nástrojem, vřetenem nebo hlavou a součástí, upínacími zařízeními nebo jinými komponentami stroje. Tebis předchází mnoha kolizím pomocí automatické interpolace. Analýza kolizí je vždy aktualizována při všech interaktivních změnách v dráze nástroje. Veškeré obráběcí operace jsou proto na 5 osých strojích bezpečně naplánovány. Ztráty času a peněz v důsledku kolizí při ořezu jsou minulostí.

Analýzy kvality a účinnosti

Tebis vás při interaktivním programování pro ořez podporuje mnoha analytickými funkcemi. Vždy máte přehled o úhlu a oblasti rotace, směru náklonu nástroje a kolizích. Díky tomu lze snadno optimalizovat 5 osé rotační pohyby stroje pro rychlé a plynulé ořezávání. Své výrobní projekty můžete přizpůsobit omezením úhlu natočení os a nevyhnutelným “odmotávacím” pohybům stroje.

Přizpůsobení stávajících obráběcích operací pro ořez

Vaše obráběcí operace jsou uloženy s provedenými úpravami a individuálním nastavením ve správci výrobního postupu NCJob pro pozdější přizpůsobení změněným požadavkům. Pomocí transformačních funkcí z nich můžete snadno a rychle generovat NC programy pro ořezobrobků se zrcadlovou symetrií. Kinematické limity stroje jsou nepřetržitě monitorovány.

Pokud již máte starší  programy ořezu , pro které neexistují žádná CAD/CAM data,  máte v systému Tebis stále ještě možnosti, jak je zpracovat. Reverzní procesory mohou v několika krocích transformovat NC data zpět na NCJoby, které lze přenést na jiný stroj nebo přizpůsobit novým požadavkům.

Rychle dosáhněte svých cílů pomocí standardních prvků

Standardní tvarové prvky leží otvory, drážky, obdélníky, trojúhelníky, pětiúhelníky a šestiúhelníky a klíčové dírky jsou při ořezu automaticky rozpoznány . Vaše výhoda: Tyto geometrické standardy jsou exportují jako podprogramy do NC programu. To umožňuje řídicímu systému a 5 osému stroji pracovat cíleněji a efektivněji.

Odeslat poptávku

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)
+420 549 128 811

Pište
mcae@mcae.cz