Search
Close this search box.

Laserové navařování

Povrchová úprava modifikovaných oblastí téměř bez deformace

V softwaru Tebis můžete vytvářet NC programy pro systémy laserového navařování. To umožňuje cílené nanášení povlaků v upravených oblastech v podstatě bez deformace. Můžete také snížit na minimum dodatečné třískové obrábění, snadno a rychle opravit oblasti, nanášet materiál na upravené oblasti a dotvarovat oblasti součástí.

Osvědčené v praxi

Pro složité geometrie součástí

Vysoká kvalita

Plynulý pohyb stroje a optimální výsledky navařování

Integrované

Navařování a frézování ve stejném prostředí

Pomocí automatického porovnání odchylek můžete určit oblasti pro navařování. V případě potřeby jsou tyto oblasti rozděleny do několika aplikačních vrstev a v každé vrstvě jsou vytvořeny dráhy s rovnoměrnými rozestupy. Software automaticky zohledňuje díry i další výčnělky a nehranuje je do vrstvení. Pomocí integrovaných funkcí simulace a kontroly kolizí můžete snadno a intuitivně vytvářet složité dráhy. Můžete také přímo ovládat stroje a roboty až s osmi osami. Proměnná interpolace zajišťuje plynulý pohyb stroje a optimální výsledky navařování. Technologická data jako materiál, výkon laseru, teplota a prášek lze snadno spravovat.