Search
Close this search box.

Vysoce účinné HPC frézování

Vysoce výkonné řezání (HPC) pro maximální objem úběru materiálu

Cílem každé hrubovací operace je odebrat co nejvíce materiálu v co nejkratším čase. Pro frézu je to obrovská zátěžová zkouška, která často končí v plném řezu. Tebis proto využívá možnosti jak pro obrábění s plným řezem, tak pro zamezení plného řezu (tzn. redukci plného opásání nástroje). Při obrábění s plným řezem se automaticky sníží rychlost posuvu nebo se oblasti plného řezu obrábějí trochoidálně. V režimu zamezení plného řezu se uspořádání dráhy automaticky přizpůsobí geometrii bez plného opásání nástroje.

Zamezení plného řezu se používá při adaptivním hrubování. Zde na tom skutečně záleží: ve srovnání s konvenčním hrubováním dosahují speciální HPC frézy extrémně vysokých rychlostí úběru materiálu při konstantních řezných podmínkách s vyššími řeznými rychlostmi a posuvy, menšími bočními přísuvy a velkými hloubkami řezu – snadno tak lze dosáhnout úspory času přes 60 %. Adaptivní hrubovací strategie pro HPC frézování jsou zejména vhodné pro díly s mnoha hlubokými dutinami. Tímto způsobem lze také velmi snadno obrábět tvrdé materiály.

Vysoce efektivní

Optimalizace rychlosti posuvu a drah
Delší doba provozu stroje
Možnost obrábění pendlováním

Komplexní

Monitorování polotovaru napříč obráběcími operacemi

Ochrana materiálu nástroje

Dlouhá životnost nástroje

Pro 2,5D, 3D a 5osé obrábění

Adaptivní trochoidní strategie hrubování lze v softwaru Tebis implementovat ve 2.5D, 3D a 5osých obráběcích operacích. Nástroj lze rychle přemístit i při vysokých rychlostech posuvu. Integrovaný přenos polotovaru umožňuje jednoduchou kombinaci všech frézovacích operací.

2,5D HPC hrubování
3D HPC hrubování
5osé simultánní HPC hrubování

Integrované dohrubování pro ještě lepší výsledky

Dodatečná volba “Dohrubování nahoru” umožňuje bez problémů obrábět oblasti zbytkového materiálu s menší hloubkou řezu směrem zdola nahoru.

Adaptivní nebo trochoidní obrábění kapsy v jednom kroku…
… zbytkový materiál na stěnách kapsy...
... zdola nahoru