Vysoce účinné HPC frézování

Vysoce výkonné řezání (HPC) pro maximální objem úběru materiálu

Cílem každé hrubovací operace je odebrat co nejvíce materiálu v co nejkratším čase. Pro frézu je to obrovská zátěžová zkouška, která často končí v plném řezu. Tebis proto využívá možnosti jak pro obrábění s plným řezem tak pro zamezení plného řezu. Při obrábění s plným řezem se automaticky sniží rychlost posuvu nebo se oblasti plného řezu obrábějí trochoidálně. V režimu zamezení plného řezu se uspořádání dráhy automaticky přizpůsobí geometrii bez plného opásání nástroje.

Vyhýbání se plnému řezu se používá při adaptivním hrubování.  Tady na tom skutečně záleží: Ve srovnání s konvenčním hrubováním dosahují speciální HPC frézy extrémně vysokých rychlostí úběru materiálu při konstantních řezných podmínkách s vyššími řeznými rychlostmi a posuvy, menšími bočními přísuvy a velmi velkými hloubkami řezu – a snadno lze dosáhnout úspory času přes 60 procent . Adaptivní strategie hrubovací pro HPC frézování jsou zejména vhodné pro díly s mnoha hlubokými dutinami.  Tímto způsobem lze také velmi snadno obrábět tvrdé materiály.

Vysoce efektivní

Rychlosti posuvu a dráhy jsou vždy optimalizovány
Delší doba provozu stroje
Obrábění pendlováním je také možné

Komplexní systém

Monitorování polotovaru napříč obráběcími operacemi

Chrání materiál nástroje

Dlouhá životnost nástroje

Vhodné pro 2,5D, 3D a 5osé obrábění

Adaptivní trochoidní strategie hrubování lze v systému Tebisu implementovat ve 2.5D, 3D a 5osých obráběcích operacích. Nástroj lze rychle přemístit i při vysokých rychlostech posuvu. Integrovaný přenos polotovaru umožňuje jednoduchou kombinaci všech frézovacích operací.

2,5D HPC hrubování
3D HPC hrubování
5osé simultánní HPC hrubování

Integrované dohrubování pro ještě lepší výsledky

Dodatečná volba “Dohrubování nahoru” umožňuje bez problémů obrábět oblasti zbytkového materiálu s menší hloubkou řezu směrem zdola nahoru.

Adaptivně nebo trochoidálně obrobte kapsu v jednom kroku…
… zbytkový materiál na stěnách kapsy...
... zdola nahoru.

Odeslat poptávku

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)
+420 549 128 811

Pište
mcae@mcae.cz