Search
Close this search box.

HFC nástroje pro rychlejší výrobu

Optimální pro hrubování a předdokončování

Vysokoposuvové frézy – nebo také HFC nástroje (High Feed Cutting) – umožňují na moderních frézkách vysoký řezný výkon s velkými posuvy a řeznými rychlostmi. Tyto vysokoposuvové frézy a vysokovýkonné frézy mají speciální vícebřitou geometrii. Jsou k dispozici jak s vyměnitelnými břitovými destičkami, tak i bez nich.

Tyto nástroje lze v kombinaci s Tebisem velmi efektivně implementovat jak pro hrubování, tak pro předdokončování: NC programování probíhá vždy s použitím skutečné geometrie frézy a odebírá se maximální možný zbytkový materiál: optimální příprava pro závěrečné dokončování.

Přesné

Maximální úběr materiálu s přesným výpočtem zbytkového materiálu
Vysoce přesné NC dráhy

Efektivní

Zkrácení doby obrábění až o 50 %
Nižší výrobní náklady díky delší životnosti nástroje

Spolehlivé

Vysoká spolehlivost procesu s digitálním dvojčetem skutečného nástroje

Přesný výpočet zbytkového materiálu

Významná konkurenční výhoda HFC fréz v Tebisu: vzhledem k tomu, že se pro programování používá skutečný obrys nástroje, jsou přesně vypočítány plochy frézování až po zbytkový materiál. Skutečné nástroje mohou být ve virtuální knihovně nástrojů reprezentovány digitálním dvojčetem jedna k jedné.

V čem je hlavní rozdíl

Konvenční programování používá náhradní toroidní geometrie (3) namísto skutečného obrysu nástroje (2). Geometrie (1) není správně kontaktována. Kontakt s materiálem nelze přesně definovat a zůstane zbytkový materiál (4).

V Tebisu se pro programování používá skutečný obrys HFC nástroje (2). Geometrie (1) je kontaktována s vysokou přesností. Po předdokončení zbývá pouze materiál v oblastech, které nelze obrábět zvoleným nástrojem. To umožňuje optimální využití HFC nástrojů, a to nejen pro hrubování, ale také pro předdokončování.

Praktické příklady ze všech odvětví

HFC frézování v praktickém testu: vysokoposuvové frézy jsou mimořádně hospodárné, a to zejména při správném použití při hrubování, dokončování a obrábění zbytkového materiálu. Video ukazuje, jak lze s kompletním balíčkem vysokoposuvových fréz Pokolm a CAM softwarem Tebis zkrátit dobu obrábění pomocí HFC fréz až o 50 %.

Předdokončování tažnice bočního panelu je s HFC frézami také mnohem rychlejší než tradičními kulovými a toroidními frézami. Podívejte se na srovnávací video a přesvědčte se sami!

Tato forma byla vyrobena pomocí NC programů Tebis s použitím HFC nástrojů a vysoce přesné kontaktní geometrie na 5osém stroji GROB G550 s novou soudečkovou frézou MMC Hitachi Tool GF1 s vyměnitelnými břitovými destičkami.