Search
Close this search box.

Frézování žeber a drážek

Automatizace výroby drážek

Hluboké drážky, např. na vyhazovací straně vstřikovacích forem, poskytují součásti vyšší stabilitu. Drážky lze vyrábět frézováním nebo elektroerozivním hloubením. Tebis poskytuje praktické analytické funkce, které vám pomůžou při rozhodování, jaká výrobní metoda je pro tyto oblasti nejvhodnější. NC programy jsou vytvářeny automaticky na základě výsledků analýzy.

Snadná automatizace

Automatická detekce vhodných oblastí pro frézování drážek a odvození středových křivek
Standardizované NC šablony

Efektivní

Rychlé zpracování díky optimalizovanému rozvržení sítě drážek
Plné využití HPC nástrojů

Lze kombinovat s metodami elektroerozivního hloubení

Automatizované elektroerozivní hloubení pro kratší dobu zpracování

Rychlá analýza a příprava CAD geometrie

Součást můžete automaticky analyzovat a vytvořit rozšiřující a přejezdové plochy. Vhodné oblasti pro frézování drážek jsou automaticky detekovány a rozděleny do kategorií, jako jsou dna, boky a zaoblení.

Automatická detekce vhodných oblastí pro frézování drážek a jejich kombinace do drážek
Automatické odvození středových křivek pro následné dokončování bez námahy při návrhu

Automatické generování CAM programů

Pro NC programování stačí načíst pouze standardizované šablony pro obrábění kategorizovaných geometrických prvků. Šablony obsahují také informace o tom, jaký materiál, jaké nástroje a jaké stroje lze nejlépe implementovat pro konkrétní geometrii. Programy pro frézování žeber a drážek lze snadno kombinovat: pomocí HPC fréz můžete hrubovat drážku pouze jednou dráhou v plném řezu. V případě potřeby můžete také trochoidálně hrubovat oblasti s plným řezem a vyrobit díl konvenčními nástroji, čímž ušetříte spoustu času. Geometrii dokončíte na základě automaticky generovaných středových drah (během přípravy): to umožňuje vytvoření rozvržení drah, které je optimálně přizpůsobené geometrii – materiál se odebírá velmi rychle a nedochází k přerušení NC drah v místech křížení žeber.

Trochoidní hrubování celoplošných řezů
Dokončování pomocí středových drah

Kontrola a korekce NC obrábění

Případné kolize s dílem můžete kontrolovat již během NC výpočtu. V případě potřeby je možné se těmto oblastem automaticky vyhnout pomocí 5osého souvislého frézování. Protože v Tebisu od začátku plánujete a programujete pomocí digitálních dvojčat, můžete pohodlně zkontrolovat kompletní výrobní situaci se všemi komponenty ve virtuálním světě.

CAD CAM Tebis frézování drážek
5osé souvislé vyhýbání
CAD CAM Tebis frézování drážek
Kontrola kompletní výrobní situace