Search
Close this search box.

CNC simulátor

Plánování, programování a kontrola pomocí digitálních dvojčat

Tebis CNC simulátor vám umožní  kompletně plánovat, programovat a kontrolovat vaše NC obráběcí operace se všemi  komponentami v programovacím prostředí Tebis NC. Předpokladem je, že všechny stroje, nástroje, jednotky a upínací zařízení jsou ve virtuálním výrobním prostředí uloženy spolu s komponentami na bázi jedna ku jedné jako digitální dvojčata. To umožňuje odhalit a opravit případné kolize a problémy s koncovými spínači ještě před NC výstupem. Synchronizace s postprocesorem nebo propojení se strojem datovou sítí není nutné. Odpadají časově i finančně náročné přístupové procesy. Pomocí simulační technologie Tebis položte základy pro provoz na více strojích a výrobu s nižším počtem zaměstnanců.

Maximální spolehlivost

Plánujte, programujte, kontrolujte a opravujte pomocí digitálních dvojčat.

Přímo v CAM prostředí

Ovládejte a kontrolujte stroj se všemi omezeními, dráhami pojezdu a kinematikou přímo v prostředí NC programování.

Optimální využití stroje

Přesný výpočet doby obrábění

Digitální dvojčata pro maximální spolehlivost procesu

Všechny komponenty vašeho konkrétního výrobního prostředí mohou být realisticky uloženy ve virtuálních procesních knihovnách v softwaru Tebis. Knihovna strojů obsahuje přes 1 400 modelů virtuálních strojů od různých výrobců ve 3 700 variantách. Podporována je celá řada běžných řídicích systémů strojů a běžných typů strojů – patří sem také komplexní víceosé stroje a multifunkční stroje, včetně soustruhů/frézek, soustruhů s hlavním a vedlejším vřetenem, strojů pro hluboké vrtání a robotů s přídavnými osami. Vaše individuální úpravy digitalizujeme přímo na místě. Vytváříme a schvalujeme postprocesory a modely virtuálních strojů.

knihovně nástrojů lze s absolutní přesností reprezentovat všechny nástrojové sestavy, včetně HPC fréz a fréz s obloukovými segmenty se všemi držáky. A samozřejmě jsou plně zohledněny upínací systémy a jednotky s nulovým bodem, jako jsou čelisťová sklíčidla, lunety a koníky. Díky tomu je kontrola a korekce drah nástrojů před NC výstupem tak spolehlivá: kompletní knihovny a vysoký stupeň detailů digitálních dvojčat.

Na požádání můžeme změřit váš stroj a veškeré příslušenství.

5osé stroje, stroje pro hluboké vrtání, soustružnicko-frézovací centra s hlavním a vedlejším vřetenem, velké stroje s výměnnými hlavami a jednotkami, průmyslové roboty

Spolehlivý výpočet a plánování

Začněte ihned s vhodnými nástroji, nastaveními a pokyny pro naklápění

Z dostupných zdrojů si vyberete vhodné stroje, strojní hlavy, upínací zařízení, výměnné stoly, jednotky a nástroje. Můžete definovat libovolné referenční body, jejichž hodnoty lze přenést do ustavení v NC programování. Znáte celkový počet potřebných obráběcích operací a můžete detekovat a předcházet kolizím ještě před zahájením NC programování. K tomu slouží pohyb nástroje podél kritických oblastí součástí – jako jsou dutiny, hluboké otvory a podřezání – přímo na virtuálním stroji pomocí speciální funkce plánování, a software zobrazí potenciální kolize. CNC simulátor je tak přesný, že hned od začátku můžete provádět plánování s použitím nejkratších možných nástrojů. Díky tomu můžete při výrobě využívat vysoké rychlosti posuvu.

Použijte knihovnu nástrojů ve fázi plánování a vyberte nástroje s vhodnou délkou pro programování.
Analytické funkce ukazují vzdálenosti a úhly mezi obrobkem a komponentami stroje. Systémy naklápěcích os lze snadno definovat kliknutím myši.
Kolize mezi dílem a hlavou stroje lze včas odhalit - např. výměnou hlavy jim zabráníte.
Praktický příklad vícenásobného nastavení
Ukládání dynamických parametrů přímo ve virtuálním stroji

Programování, kontrola a optimalizace pro spolehlivé zpracování

Přímo v CAM prostředí

Během NC programování můžete ve Správci výrobního postupu realisticky nastavit digitální stroj s upínacími zařízeními a jednotkami, jako jsou čelisťová sklíčidla, lunety a koníky, a získat přístup k libovolným sestavám nástrojů. Výsledek dorazí do nastavovací stanice se všemi relevantními informacemi, protože NC výstup automaticky generuje přesnou a komplexní NC dokumentaci. Osoba odpovědná za ustavení okamžitě vidí, co je třeba udělat.

Přesné určení doby obrábění a lepší plánování: ve virtuálním stroji lze ukládat dynamické parametry, například ty z údajů od výrobce – doba obrábění se automaticky vypočítá.

Maximální spolehlivost procesu: můžete zkontrolovat kompletní scénář obrábění se všemi polohami, pohyby os a pojezdy, přejezdy a komponenty.

Potenciální konflikty, jako jsou kolize nástroje, kolize hlavy nebo kolize koncových spínačů, jsou strukturovaně zobrazeny v přehledném seznamu. Na základě aplikace se rozhodnete, zda chcete konflikty přijmout nebo opravit. Vaše úpravy se uloží do dráhy nástroje a jsou zahrnuty do výstupu postprocesoru.

Pro optimalizaci NC programů jsou k dispozici různé možnosti v závislosti na situaci obrábění. Můžete změnit nástroj, stroj nebo hlavu stroje, změnit polohu ustavení, interaktivně otáčet osami nebo změnit směr naklonu hlavy.

Kontrolu kolizí lze spustit i na pozadí: současně můžete jednoduše pokračovat v práci na dalším programu.

Flexibilní řízení konfigurace stroje v CAM prostředí

I uprostřed obráběcí operace můžete umístit jednotky a upínací zařízení do libovolné polohy nebo změnit počáteční hodnoty pro další osy, jako jsou portálové osy, pinoly nebo rotační osy.

Flexibilita v dílně

CNC simulátor je nepostradatelný také v dílně. Obsluha stroje získá informace o geometrii polotovaru a součásti, ustavení a použitých nástrojích. Pokud je přesto nutné obráběcí operaci krátkodobě upravit – například v případě odstávky stroje nebo vyřazení nástrojů – lze to snadno provést. Technologická data, jako jsou rychlosti posuvu nebo otáčky vřetena, ustavení nebo postup obrábění, lze jednoduše a rychle změnit. Dotčené dráhy nástrojů je možné znovu zkontrolovat na kolize kliknutím myši a provést výstup prostřednictvím integrovaných postprocesorů.