Search
Close this search box.

CNC programování

Automatizované a spolehlivé

Pro kratší dobu programování a seřizování

Doba mezi přijetím objednávky a termínem dodání se ve výrobním průmyslu stále zkracuje, přitom součásti jsou víc a víc složitější a požadavky na kvalitu povrchu stále náročnější. Programování a seřizování musí probíhat souběžně s dobou provozu stroje a je třeba efektivně koordinovat více strojů. Kolísající množství zakázek a nedostatek kvalifikovaného personálu vytváří poptávku po vysoce dynamických a snadno automatizovatelných procesech.

Tebis kombinuje rychlost, bezpečnost a vysoký stupeň automatizace s maximální flexibilitou v CNC programování a poskytuje oborově specifická řešení pro všechny aplikace, jako je 2,5D, 3D a 5osé obrábění. Všechna řešení CNC programování lze vzájemně kombinovat. Tebis vám umožňuje frézovat přímo na plochách nebo na polygonálních sítích, popř. na jejich kombinacích.

Výrobní proces s Tebisem: připravíte CAD data pro CNC programování. Na základě strukturovaných dat můžete používat NC šablony pro vysoce automatizované CNC programování. Digitální dvojčata vašich skutečných nástrojů, strojů a upínacích zařízení a veškeré výrobní znalosti vaší společnosti jsou uloženy v jednotlivých procesních knihovnách. V případě potřeby můžete simulovat a optimalizovat NC programy, které jsou poté odeslány do stroje s kompletní kontrolou kolizi.

Automatizovaná výroba jednoho dílu

 • Ukládání znalostí do standardizovaných NC šablon
 • Rychlé zaškolení nových zaměstnanců
 • Rychlá reakce na změny
 • Udržování konzistentního standardu kvality

Maximální spolehlivost

 • NC programy s kontrolou kolizí
 • Integrovaná simulace a ověřování (verifikace)
 • Virtuální výrobní prostředí se stroji, nástroji, upínacími zařízeními a jednotkami

Ideální využití zdrojů

 • Externí ustavení a vícenásobné ustavení
 • Optimální pohyby přejezdů
 • Nižší náklady na nástroje díky důslednému používání standardních nástrojů
 • Automatizované měření a kontrola v CAM softwaru

Import dat návrhu

Pomocí Tebisu můžete konstruovat nebo importovat data návrhu prostřednictvím datových rozhraní. Tebis poskytuje standardní a přímá rozhraní ke všem běžným CAD softwarům. Importovat lze nejen geometrická data o polotovaru, hotové součásti a upínacích zařízeních, ale také strukturální informace, jako je sestava, vrstva, sada a struktury filtrů a barvy. Importovat lze i prvky vrtání a informace o produktu a výrobě. Tebis má také speciální rozhraní, včetně čtení prvků, pro jednoduché CNC programování.

Rychle aktualizujte polotovar, vyplňující plochy a rozšiřující plochy pro varianty součástí s parametrickým návrhem.
Automatické rozdělení oblastí frézování
Oddělené topologie

Příprava dílů

Při přípravě dílů můžete zajistit, aby byly obráběny pouze vysoce kvalitní povrchy. Můžete analyzovat a strukturovat součást, uzavřít otvory, upravit přechody a vytvořit prodloužení a přesahující plochy. Využijte standardizované CAD šablony, které umožňují řadu těchto pracovních kroků pro různé díly zcela automatizovat.

Současně vytvoříte optimální předpoklady pro automatizované NC programování – můžete oddělit prvky a topologie, automaticky rozdělit oblasti frézování a určit vhodné výrobní metody.

Můžete také vytvořit upínací systémy jako CAD modely pro vícenásobné ustavení. Pro obrábění elektrod se celá elektroda vygeneruje pomocí průvodce. Veškeré informace o obrábění se automaticky přenáší do modelu pro prizmatické obrábění nebo soustružení.

Logické pracovní postupy a automatizované CNC programování

CNC programování s Tebisem je rychlé a jednoduché. Pomocí Správce výrobního postupu Tebis NCJob můžete vytvářet a spravovat všechny NC programy pro každou technologii, kterou potřebujete pro výrobu dílu – od frézování a soustružení až po kalení. Představuje kompletní výrobní proces s jasně strukturovanými pracovními sekvencemi.

CAM šablony pro obrábění vás podporují při standardizaci CAM programování ve vaší společnosti. CAM programátoři jednoduše vyberou počáteční polotovar a kolizní prvky a spustí automatizovaný CNC výpočet. Automaticky se přiřadí nejlepší strategie obrábění pro zvolený stroj, přičemž jsou upřednostňovány standardní nástroje příslušných délek na základě integrovaných strategií pro zamezení kolizí. Obzvláště praktické: interaktivně definované oblasti frézování z předchozích NCJobů (operací) jsou automaticky aplikovány. Jak optimálně využít krátké nástroje: frézované oblasti, které nelze obrobit bez kolizí pomocí krátkých nástrojů, jsou přeneseny do následující úlohy, kde jsou obrobeny delším nástrojem.

V případě potřeby můžete snadno a rychle připravit bezpečné pětistranné obrábění.

Zkontrolujte směr náklonu pomocí integrovaného náhledu směru náklonu a interaktivně jej upravte. Další součást můžete připravit pro CNC programování, zatímco se na pozadí stále počítají automaticky programy.

Vysoce automatizované vytváření NC programů pro obrábění kapes: zkopírujte šablonu, spusťte výpočet a NC program je hotový.
Automatické použití oblastí frézování z předchozí úlohy
Kontrola a korekce drah nástrojů na základě digitálních dvojčat v CAM prostředí
Plné ovládání: postprocesory Tebis jsou přesně přizpůsobeny řízení stroje

Optimalizace a výstup CNC programů

Můžete snížit počet obráběcích nástrojů a v případě potřeby automaticky modifikovat stanovenou délku nástroje nebo upravit nastavení upínání. Simulujte CNC program a znovu zkontrolujte obrábění na kolize se všemi součástmi v CAM prostředí – včetně simulace úběru materiálu. Pokud jsou detekovány kolize, nechte frézovací oblasti automaticky zmenšit nebo jednoduše převeďte 3osé dráhy nástroje na 5osé souvislé dráhy. Výstup NC programů do NC kódu zpracují postprocesory nakonfigurované přesně pro vaše stroje a řídicí sytém.

Simulace úběru materiálu zajišťuje bezpečnou a spolehlivou kontrolu kolizí – aktuální materiál na modelu je spolehlivě monitorován po celou dobu obrábění a je kontrolován vůči nástroji i všem součástem stroje. Polotovar je aktualizován v každém kroku obrábění.