Search
Close this search box.

CNC automatizace

Automatická výroba jednotlivých dílů a malých sérií s Tebis Automill®

V moderních výrobních podnicích se již NC programy pro CNC obráběcí centra nevytvářejí klasickým způsobem, kdy jsou jednotlivé operace ručně vytvářeny NC programátorem v řídicím systému CNC stroje nebo na CNC programovacích stanicích. CAM software jako Tebis vyhodnocuje digitální CAD model součásti a používá dříve uloženou strukturu digitálních reprezentací výrobního prostředí firmy (digitální dvojčata strojů, nástrojů, upínacích zařízení, …) a výrobního know-how uložených v šablonách pro výpočet NC programů. Toto vše tvoří základ pro automatizované CNC programování a vysoce efektivní výrobu.

Tebis Automill

NC programátoři ve vašem podniku používají knihovny procesů, které obsahují vaše stroje, řídicí systémy, nástroje a upínací zařízení jako jednotlivé digitální objekty. Váš software Tebis tedy zná detailně vaše specifické výrobní prostředí (virtuální stroje = VM, upínací zařízení = Clamp).

Navíc: NC šablony obsahují také vaše optimalizované výrobní znalosti a umožňují standardizovanou práci a automatické funkce pro vaše NC programování (technologické balíčky = TP).

NC programátor používá NC šablony obsahující osvědčené výrobní postupy a vhodné nástroje, stroje a upínací zařízení z procesních knihoven uložených ve virtuální podobě. Díky tomu se NC programy Tebis optimálně přizpůsobují výrobnímu prostředí a při programování předem detekují a zamezují kolizím.

Znalostní báze s vlastními ověřenými výrobními znalostmi

 • Rychlá křivka učení zaměstnanců během NC programování
 • Nízká chybovost

Spolehlivé a efektivní NC programy

 • Vysoká ochrana proti kolizi
 • Minimalizace neproduktivních drah nástroje
 • Optimalizovaná rychlost dráhy

Standardizovaná a automatizovaná práce

 • Kratší doba programování
 • Vysoká kvalita výroby

Automaticky a bezpečně vypočítat NC programy

Plánování a programování ve virtuálním výrobním prostředí

Použijte svůj virtuální pracovní prostor před a během NC programování. Určete vhodné nástroje a najděte nejlepší ustavení obrobku v prostoru stroje a směry natočení nástroje. Můžete si vybrat digitální dvojčata pro stroj, hlavu stroje, upínací zařízení, výměnné stoly, jednotky, nástroje a referenční body. Můžete vypočítat a plánovat hned od začátku ve svém vlastním digitálním výrobním prostředí, které také můžete použít pro NC programování.

Automatické předcházení kolizím

Při výpočtu drah nástroje Tebis detekuje nebezpečí kolize pro držák nástroje a hlavu stroje, podle nastavení automaticky zmenšuje frézovací plochu, aby se předešlo kolizím. U 5osých strojů Tebis zabraňuje kolizím generováním 5osých pohybů s automatickým odkláněním od obrobku.

Detekce kolize s integrovaným CNC simulátorem

Vypočítané dráhy nástroje jsou v CAM prostředí stále ověřovány na kolize se všemi komponentami součásti, upínacími zařízeními a komponentami stroje. Pokud je detekována možná kolize, dráhy mohou být opraveny ještě před odesláním NC programů do skutečné výroby. Virtuálně se kontroluje také dodržení pracovního prostoru stroje včetně jeho koncových spínačů.

Integrované procesní měření ve frézce

Můžete plně integrovat úlohy měření do výrobního procesu. Tímto způsobem lze zkontrolovat, zda je součást správně ustavena, a zda má polotovar správné rozměry a orientaci. Po obrobení se můžete ujistit, že součást nebude vyžadovat dodatečné obrábění, které by jinak bylo zjištěno až po vyjmutí součásti z obráběcího stroje. Všechny požadované funkce jsou spojeny do přehledné struktury:

 • Kalibrace sondy
 • Měření bodů
 • Měření úhlu na základě bodů nebo kružnic
 • Měření kružnic a obdélníků
 • Kontrola drážek a žeber


Integrovanou kontrolou tolerance lze zjistit, zda je možné pokračovat v obrábění, nebo zda je nutné jej přerušit.
Výsledkem je bezpečný a vysoce automatizovaný proces s kombinovanými operacemi frézování, soustružení a měření, které zabraňují poškození nástrojů a strojů.

 • Kratší doba ustavení, seřízení a obrábění
 • Vyšší kvalita dílů
 • Méně korekčních smyček

Tyto funkce můžete využít i u řídicích systémů bez vlastních měřicích cyklů.