Search
Close this search box.

5osé frézování

Snadná, rychlá a spolehlivá výroba 3D povrchů

5osé souvislé frézování rychle a efektivně vytváří vysoce kvalitní povrchy na rozdíl od jiných metod frézování. Tebis vám umožní plně využít potenciál vašich drahých, vysoce výkonných obráběcích strojů: pro všechny operace víceosého obrábění lze snadno plánovat a vypočítat bezkolizní programy. Automaticky se generují homogenní dráhy nástrojů s nízkým opotřebením a kontrolou směru náklonu.

Jednoduché

Integrovaná technologie šablon
Funkce pro speciální výrobní úlohy
Frézování mezi vektory
Interaktivní optimalizace směru náklonu nástroje
Integrované všechny strategie hrubování a dokončování

Rychlé

Kombinace libovolných typů obrábění podle potřeby
Optimální podpora pro moderní, vysoce výkonné frézy
Obrábění více povrchů v jednom průchodu bez výjezdů

Spolehlivé

NC programy s kompletní kontrolou kolizí
Pro všechny frézky včetně robotů

Souvislé 5osé funkce pro speciální výrobní úlohy

NC programování frézovacích drah pro souvislé 5osé frézování je v Tebisu snadné: do značné míry připomíná 3D programování. Programátoři v Tebisu, kteří dříve vytvářeli 3osé dráhy nástroje, se také velmi rychle naučí programovat 5osé frézovací programy.

Tebis obsahuje více funkcí pro programování drah nástrojů pro souvislé 5osé frézování. Každá funkce je přizpůsobena speciálním obráběcím úlohám a obsahuje pouze ty parametry, které jsou skutečně potřebné. 

Frézování křivky: čelní a boční frézování křivek
Víceosé gravírování
Víceosé odjehlování
Hrubování kontur: 5osé boční hrubování rovinných a konstantně zakřivených bočních ploch
Dokončování kontur: 5osé boční dokončování rovinných a konstantně zakřivených bočních ploch
Hrubování povrchů: adaptivní nebo konturově paralelní hrubování volných povrchů
Dokončovací plochy: HSC frézování s kulovými frézami
Frézování čelních ploch: HSC frézování jednoduchých a složitých povrchů volného tvaru s náběhovým úhlem
Boční frézování ploch: 5osé frézování složitých volných ploch
Hrubování kapes: adaptivní nebo konturově paralelní hrubování volných kapes
Radiální hrubování: hrubování rotačních součástí

5osé souvislé obrábění vychází z 3+2osého obrábění

Při 5osém souvislém frézování s vyhýbáním můžete bez větší námahy generovat 3+2osé NC programy bez specifického úhlu naklonění pro jednotlivé oblasti frézování. Následná konverze na programy pro 5osé souvislé frézování se provede automaticky. Úhel odklonu nástroje je při tomto procesu optimalizován s ohledem na kinematiku stroje.

Frézování s vyhnutím je vhodné zejména pro zamezení kolizípři 5osém souvislém frézování jsou kolize držáku nástroje s dílem detekovány již během výpočtu dráhy a automaticky vyloučeny. Můžeme tak dosáhnout výborných výsledků při obrábění elektrod a dílů s hlubokými dutinami s co nejkratšími nástroji.

Tuto funkci můžete s dobrými výsledky implementovat i v jiných oblastech, nejen v oblasti zamezení kolizí. Ve specifických oblastech dílů – jako jsou plochy volného tvaru ve viditelné oblasti, kde obrábění vyžaduje častou změnu orientace – obrábění s pevnými úhly odklonu nástroje často negativně ovlivňuje kvalitu povrchu kvůli nepříznivým řezným podmínkám. Účelným řešením je kompenzace dynamickými 5osými pohyby nástroje.

V případě potřeby se můžete na konci rozhodnout, zda odstraníte zbytkový materiál 3+2osým obráběním s polohovanými osami, 5osým souvislým obráběním nebo 3osým indexovaným obráběním. Tebis provádí vysoce přesný výpočet zbývajícího zbytkového materiálu. V závislosti na situaci obrábění můžete interaktivně polohovat nástroj pomocí polohovaných os nebo povolit plně automatický výpočet drah nástroje pro 5osé souvislé frézování.

Obrábění více povrchů najednou bez odjíždění?

S přímou volbou povrchu lze obrábět více ploch v jednom průchodu bez dalšího konstrukčního úsilí.

Vyberte více ploch ...
... a bez dalších konstrukčních úprav ...
… proveďte 5osé souvislé obrábění.

5osé frézování mezi vektory

Zadejte libovolné vektory, mezi kterými mají být plochy frézovány. Vybrané vektory určují pohyb nástroje. V případě potřeby můžete během programování optimalizovat pohyb nástroje: zkontrolujte směr náklonu pomocí integrovaného náhledu směru náklonu a interaktivně jej upravte.