Search
Close this search box.

Na semináři 3D tisku bylo v MCAE plno!

Ve středu 12. června 2019 se budova MCAE Systems v Kuřimi zaplnila k prasknutí. Na 110 manažerů, techniků i odborných pracovníků z České republiky a Slovenska se sjelo na seminář 3D tisku, který jsme pořádali s naší partnerskou společností Stratasys. Enormní zájem o novinky ze světa aditivních technologií i nejmodernějších 3D tiskových zařízení včetně pokročilých materiálů potvrdil obrovský význam profesionálního 3D tisku.

Vlastnit technologii pro profesionální 3D tisk přináší do vývojového cyklu řadu výhod. Tím, že můžete ihned reagovat na své požadavky v konstrukci, montáži i výrobě, firma zkvalitní a urychlí svůj vývoj a zvýší konkurenci vyvíjeného výrobku. Seminář ukázal, jak lze profitovat z aditivní výroby, pokud je úspěšně zavedena do procesů, a tak mnohé účastníky v tomto směru inspiroval.

Připravený program se skládal z přednášek, aplikací, workshopů i zajímavých diskuzí. Úvodní přednáška firmy Stratasys (Daniel Princ), zaměřená na vize, strategie a trendy, byla účastníky vyhodnocena jako jedna z nejzajímavějších. Poté následovaly prezentace MCAE, vždy společně s konkrétní uživatelskou přednáškou.

Přehled využití 3D tiskáren řady F123, a zejména nové tiskárny Stratasys F120 (MCAE), tak doplnila prezentace fy. Žaluzie Neva zaměřená na prototypování výrobků či jeho částí s cílem zkrácení vývojového cyklu (vzorky designu prvků, vzorky řešení atypických provedení částí žaluzií, záslepky vodicích profilů).

Další přednáška s názvem Výroba objemných dílů pro dopravní průmysl (MCAE) se zabývala možnostmi 3D tisku z hlediska výroby (exteriérové i interiérové součásti). Doposud se na malých 3D tiskárnách především prototypovalo, současný trend však zavádí 3D tisk i do výroby. Mezi benefity aditivní výroby patří především zkrácení dodací lhůty, možnosti individuální výroby dílů, lokální výroba v blízkosti koncového zákazníka či svoboda designu.

Poté následovala prezentace o výrobě FDM dílů na 3D výrobním systému Stratasys F900 (UTB ve Zlíně) včetně ukázky spolupráce na výrobě repliky zadního světlometu vozu ŠKODA 1000 MB. Neméně zajímavá přednáška o 3D tisku v umění (Tomáš Medek) zaujala představením realizovaných uměleckých děl tohoto brněnského sochaře. Tomáš Medek se v posledních letech intenzivně zabývá digitálním sochařstvím a novými 3D technologiemi, které mu umožňují vytváření těch nejsložitějších strukturálních objektů, jež jsou bez těchto metod téměř nerealizovatelné.

Poslední blok přednášek představil dokonale realistické díly a neomezené možnosti 3D tiskárny Stratasys J750. MCAE ve své přednášce (mimo jiné) vyzdvihla realistické barvy a textury, nové materiály PolyJet Vivid Colors, tři režimy tisku, sw GrabCAD Print a digitální materiály či definování barev na základě PANTONE. Další přednášky se ujal Ondřej Vocílka z VUT v Brně, který představil využití aditivní technologie pro návrh a výrobu oční protézy. Poslední slovo pak patřilo ČVUT v Praze a aditivním technologiím v medicínských aplikacích (femorální komponenta úplné náhrady kolenního kloubu, model pánve a páteře podle CT dat, návrh individuálních implantátů, experimentální model akustické dutiny nosohltanu, rekonstrukce obličeje podle kosterních pozůstatků a další).

Seminář pokračoval odpoledními workshopy, na kterých si účastníci mohli prohlédnout jednotlivá zařízení včetně tiskárny pro 3D tisk z kovu (Desktop Metal Studio System+) a nové stolní 3D tiskárny MakerBot MethodTento prostor byl věnován konzultacím a dotazům ke konkrétním aplikacím.