Search
Close this search box.

Automatizované 3D skenování

Průmyslová automatizace nebo také robotizace je moderní řešení v oblasti průmyslové výroby a jejich aplikacích, které přispívá ke snižování zmetkovitosti výrobků, zrychluje a zpřesňuje výrobu, ulehčuje plánování údržby, omezuje manuální zásahy a celkově tak snižuje náklady výrobní společnosti.

GOM ScanCobot

Základní automatizované 3D měření s kolaborativním robotem GOM ScanCobot

GOM ScanCobot je mobilní měřicí systém pro automatizaci 3D skenování. Kombinuje špičkový 3D skener ATOS s kolaborativním robotem, motorizovaným rotačním stolem a výkonným softwarem. Optický 3D skener dokáže rychle získat informace s vysokým detailem a poskytuje tak spolehlivý základ pro jejich snadnou interpretaci.

Měření malých a středních dílů, mobilní řešení do laboratoře nebo dílny

V kombinaci s motorizovaným rotačním stolem se kolaborativní robot může velmi rychle pohybovat od jedné pozice 3D skeneru k druhé. Efektivní 3D skenování a následné automatické vyhodnocení výrazně zrychlují proces kontroly kvality a celkovou automatizaci výroby.

ATOS ScanBox

Plně automatizované 3D měření ATOS ScanBox s 3D skenery ATOS

ATOS ScanBox od společnosti GOM je kompletní 3D optické měřicí zařízení pro plně automatizované 3D měření, jehož základem jsou 3D skenery ATOS. Jedná se o samostatný mobilní box složený ze standardizovaných komponentů (3D skener, robot, rotační stůl, ovládací pult), do kterého se umístí měřený díl a spustí se měřicí program. Výsledkem tohoto robotizovaného 3D skenování je pak inspekční protokol. Vlastní měření je realizováno bezdotykovým 3D skenerem upevněným na 6osém robotu, přičemž díl je položen na řízeném rotačním stole.

Měřený díl může být umístěn standardně do měřicího přípravku nebo může být volně položený na stole (např. plastové díly s požadavkem na 3D měření ve volném stavu). Globální přesnost 3D měření zde není daná přesností polohování mechanických komponent jako u klasického dotykového stroje, nýbrž referenčními značkami umístěnými na měřený objekt nebo v jeho blízkém okolí (např. na přípravku). O skládání jednotlivých záběrů z 3D skenování se automaticky stará software. Ten také celé 3D měření zpracuje a provede vyhodnocení vůči nominálnímu CAD modelu.

měření středních až velmi rozměrných dílů, špičkové řešení pro Průmysl 4.0 a automatizaci výroby

ATOS ScanBox BPS

Systém zpracování dávek umožňuje automatické založení a odebrání dílů do automatizované měřicí buňky. Z tohoto důvodu je ATOS ScanBox rozšířen o automatizovaný zásobník o manipulační systém a PLC řídící stanici. ATOS ScanBox BPS (batch processing system) je řešení pro celoplošné 3D skenování dávky dílů s výškou až 500 mm.

Automatizace a robotizace v Průmyslu 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce posunula digitalizaci, automatizaci, robotizaci i 3D skenování na vyšší úroveň. Narůstající trend průmyslové automatizace výrazně přispívá k rozvoji výroby i k vyšší produktivitě práce. 3D skenery a automatizované měřicí systémy jsou důležitým nástrojem pro efektivní kontrolu kvality v nejrůznějších průmyslových procesech. Zkrácení doby potřebné pro výzkum a vývoj, zlepšení kvality produktu a zkrácení času pro uvedení na trh – to jsou dnes požadavky číslo jedna každého průmyslového podniku. Průmyslová automatizace a robotizace je dnes cestou, která se vyplatí. Jak správně nastavit automatizaci výroby, kde hlavní roli hraje 3D měření přesnými 3D skenery, vám ukážeme v Kuřimi u Brna a v Mladé Boleslavi.