GOM ScanCobot

GOM ScanCobot pro snadný vstup do světa automatizace měření. Mobilní měřící systém kombinuje přesný optický skener ATOS s kolaborativním robotem (cobot) a motorizovaným rotačním stolem. Je to velice flexibilní a efektivní řešení pro jednoduché úlohy automatizovaného měření.

GOM ScanCobot je mobilní měřicí stanice s kolaborativním robotem, motorizovaným rotačním stolem a výkonným softwarem. Optický 3D skener dokáže rychle získat informace s vysokým detailem a poskytuje tak spolehlivý základ pro jejich snadnou interpretaci.

Chcete-li změřit díl kompletně, musí se skener podívat na díl z více různých směrů. To se za normálních okolností provádí manuálně, nicméně GOM ScanCobot k tomu používá kolaborativního robota. 

V kombinaci s motorizovaným rotačním stolem se robot může velmi rychle pohybovat od jedné pozice skeneru k druhé. Efektivní skenování a následné automatické vyhodnocení výrazně zrychlují proces kontroly kvality.

ScanCobot s ATOS Q

Optický 3D skener ATOS Q dokáže rychle získat informace s vysokým detailem  a poskytuje tak spolehlivý základ pro jejich snadnou interpretaci.

Skener ATOS Q v kombinaci s GOM ScanCobot zrychluje všechny procesy kontroly kvality malých a středně velkých dílů. Plánování, digitalizace a vyhodnocení probíhají ve virtuální měřicí místnosti (VMR) výkonného softwaru GOM Inspect Suite.

Při metrologii ve výrobě je důležité co nejrychleji identifikovat, analyzovat a eliminovat problémy s kvalitou. Mobilní měřicí stanice GOM ScanCobot umožňuje rychlé a efektivní 3D vyhodnocení různých dílů, a tím účinně podporuje proces vývoje produktu.

Snadné programování robotů ve virtuální měřicí místnosti

GOM ScanCobot je naprogramován ve virtuální měřicí místnosti (VMR) v softwaru GOM Inspect Suite. VMR je software pro centrální správu a plánování měření, který pokrývá celý měřicí proces. Do software se nahrají CAD data dílů, které májí být zkontrolovány, spolu s přidruženým plánem měření. Potřebné polohy skeneru a dráhy robota se vypočítají plně automaticky pouhým stisknutím tlačítka.

Automatická výuka umožňuje uživateli pracovat se systémem bez potřeby specifických znalostí programování robota. Pokud je aktivováno rozhraní Kiosk, lze díly rychle měřit pomocí existujících šablon projektů, aniž by bylo nutné provádět úpravy. Protože operátor již nemůže měnit měřicí programy a vyhodnocení, zvyšuje se spolehlivost procesu.

Pomocí zařízení GOM ScanCobot lze úlohy měření a kontroly snadno převést z měřicí místnosti do výroby.

GOM ScanCobot se skenerem ATOS Q

Automatizované procesy měření kontroly kvality

Technická specifikace