Search
Close this search box.

ZEISS METROTOM přináší 3D rentgenové měření do oblasti kontroly kvality

Společnost MCAE Systems nově nabízí systém pro průmyslovou počítačovou tomografii od společnosti ZEISS. Rodina produktů ZEISS METROTOM nabízí spolehlivou CT technologii pro oblast kontroly kvality již dvanáct let. Třetí generace systému počítačové tomografie (CT) ZEISS METROTOM 1500 poskytuje nejlepší důkaz, že pokročilá a spolehlivá rentgenová technologie již není pouze vizí budoucnosti.

ZEISS METROTOM 1500 je průmyslový počítačový tomografický systém pro měření a vyhodnocení kompletních dílů z plastu nebo lehkých kovů. S tradiční měřicí technologií lze kontrolovat skryté struktury až po časově a cenově náročné destrukci dílu vrstvu po vrstvě.

Snadné a přesné měření mnoha charakteristik

S počítačovým tomografickým systémem ZEISS METROTOM je naskenováno mnoho charakteristik dílu najednou. Výsledná měření jsou přesná a zpětně dohledatelná. Na rozdíl od metod kontaktního měření je ZEISS METROTOM výrazně rychlejší při snímání většího množství měřicích bodů.

Lepší rozlišení a rychlejší skenování

U třetí generace nový 3k detektor generuje 3D objemové data s vyšším rozlišením, tj. více voxelů umožňujících detekci menších defektů.
Čas skenování lze snížit až o 75% prostřednictvím různých provozních režimů detektoru při dosažení srovnatelné velikosti voxelů jako u 2k detektoru.

Intuitivní ovládání

Po krátkém zaškolení o použití softwaru ZEISS METROTOM OS je operátor schopen zrentgenovat díly a nahlížet do vnitřku dílu. Pomocí ZEISS CALYPSO a GOM Volume Inspect můžete CT data vyhodnotit.


Software GOM Volume Inspect

Podívejte se na GOM Volume Inspect s jeho inovativním 3D zobrazením objemu a 3D vizualizací všech průřezových obrázků. Pomocí nástroje GOM Volume Inspect můžete nahlédnout do svého dílu a analyzovat geometrii, mezery nebo vnitřní struktury a situace sestav. Intuitivní ovládání a vysoký výkon: Analýza CT dat nebyla nikdy jednodušší!

Kontrola vnitřní struktury a tvorba protokolů

S GOM Volume Inspect můžete také načíst objemová data libovolného počtu dílů do jednoho projektu, provést porovnání s CAD daty a následně analýzu stability výroby. Software vám intuitivně nabízí všechny dostupné funkce analýz  a vad jediným kliknutím myši. Získáte interaktivní 3D náhledy s informacemi, které vás zajímají. Všechny tyto výsledky snadno zobrazíte v měřícím  protokolu, který se automaticky aktualizuje, když jsou k dispozici nová data.

S GOM Volume Inspect nemusíte být odborníkem na analýzu objemových dat a vytváření měřících protokolů. Uživatelské rozhraní je přehledné a struktura navigace samozřejmá. Software vám jediným kliknutím intuitivně nabízí všechny dostupné funkce analýz a defektů, stačí si jen vybrat, co potřebujete. Tímto způsobem získáte interaktivní 3D náhledy s informacemi, které vás zajímají. Všechny výsledky jsou uvedeny ve snadno generovatelném protokolu o měření, který se automaticky aktualizuje, když jsou k dispozici nová data.


S novým ZEISS METROTOM 1500 ve spolupráci s GOM Volume Inspect můžete úspěšně provádět měřicí a kontrolní úlohy pouze s jediným rentgenovým skenem. Standardní akceptační test, kvalita zpracování a sofistikovaný proces kalibrace zajišťují sledovatelnost systému. Lineární vedení a rotační stůl splňují nejvyšší požadavky zákazníků na přesnost.