Search
Close this search box.

To nejzajímavější v nové verzi Tebis V4.0 R8, 2. část

Nové vydání CAD/CAM softwaru Tebis se může pochlubit mnoha vylepšenými funkcemi. Mezi klíčové novinky patří nejen indexovaná kontrola kolizí, rozšíření knihovny agregátů, zjednodušení rozpoznávání feature, zlepšení kontroly kolizí 5osého souvislého obrábění, vylepšení simulace, … ale i např. funkce CAD modelování pro reverzní inženýrství.

Co je nového v obrábění

Ve funkci 2D obrábění kontur přibyla nová strategie, která umožňuje vysoce efektivní obrábění křivek a obrysů odvrtáváním. S použitím této strategie lze výrazně zkrátit dobu obrábění současně s velkým omezením chvění nástroje během řezu a nižším zatížením vřetene obráběcího stroje. Je možné snadno kombinovat obrábění bokem nástroje s odvrtáváním a maximálně tak využít výhod obou strategií. Ve 2D obrábění rovin je u hrubování nová volba „Jednotné roviny“, která dovolí obsluze stroje upravit hloubku řezu, celkovou hloubku nebo referenční bod tak, aby bylo možné obrábět součásti, u kterých není známá velikost polotovaru nebo přídavku na obrábění. Funkce je navržena tak, aby se obrábění roviny několikrát opakovalo ve formě podprogramu. Z důvodu prevence kolizí bude mít funkce omezené možnosti a dráhy budou v každé rovině obrábění identické.

Funkce zbytkového obrábění v zaobleních je rozšířena o novou strategii pro zamezení kolize indexovaným náklonem. Tato nová strategie detekuje a spojuje oblasti frézování, které lze obrobit se stejným směrem naklopení bez kolize sestavy nástroje a obrobkem. Oblasti, kde jsou detekovány kolize, jsou deaktivovány a je možné je obrobit v následných operacích. Indexované zamezení kolizí tak zkracuje dobu obrábění a zlepšuje kvalitu povrchu. Z hlediska strojního vybavení je vhodná pro všechny víceosé obráběcí stroje, které nejsou kvůli dynamice vhodné pro 5osé souvislé obrábění.

Také ve funkci pro konverzi 3osých drah na 5osé souvislé dráhy došlo k optimalizaci pohybů pro vyklápění nástroje. Během výpočtu drah jsou všechny oblasti obrábění detekovány na kolize. Pokud jsou nalezeny specifické oblasti, pro které nelze vypočítat dráhu konverzí „3 na 5 os“, pak jsou tyto oblasti automaticky deaktivovány. Takto vyloučené oblasti je pak možné obrobit v následných operacích.

Funkce pro 5osé souvislé odjehlování, která byla novinkou předchozí verze, používá také kuželovou frézu. Současně byly optimalizovány dráhy pro obrábění ostrých hran a rohů.

Novou optimalizací přejezdů pro tříosé hrubování, kde jsou výjezdy v ose nástroje nahrazeny spirálovými přejezdy mezi jednotlivými drahami, je výrazně zkrácena doba obrábění. Podle tvaru obrobku je možné zkrátit čas během přejezdů až o 40 %.

Pokračování ve 3. části – Další vylepšení