Search
Close this search box.

Termoplasty průmyslové kvality
pro 3D tiskárny Fortus

Pro zajištění co nejlepší výsledné kvality tištěných dílů poskytujeme širokou nabídku pokročilých materiálů a vláken, které jsou specificky vytvářeny pro koncepční modelování, funkční prototypování a testování certifikovaných dílů splňujících všechny náročné normy. Dnes se zaměříme na termoplasty průmyslové kvality pro 3D tiskárny Fortus, konkrétně Antero 800NA a ULTEMm 9058.

ULTEM™ 9085

Pryskyřice ULTEM™ 9085 je vysoce funkční ohnivzdorný termoplast pro digitální výrobu a rychlou výrobu prototypu. Je ideální pro přepravní průmysl díky jeho vysokému poměru pevnost/hmotnost a klasifikaci FST (plamen, kouř a toxicita). V kombinaci s 3D tiskárnou Fortus® umožnuje pryskyřice ULTEM 9085 konstruktérům a výrobním inženýrům výrobu plně funkčních dílů, které jsou ideální pro pokročilé funkční prototypy nebo koncové použití, bez nákladu nebo doby potřebné pro výrobu při tradiční výrobě nástrojů.

Certifikovaný materiál ULTEM 9085 splňuje přísnější testovací kritéria a zachovává sledovatelnost materiálu, což je požadováno v kosmonautice. Dodávají se certifikáty o analýze pro surový materiál i vlákno. V těchto certifikátech jsou zdokumentovány výsledky testu a obsahují identifikaci umožňující ztotožnění čísla šarže vlákna použitého pro výrobu s číslem šarže surového materiálu. To umožnuje sledovatelnost od tišteného dílu zpět k surovému materiálu. Certifikát shody dokládá, že byl materiál vyroben v souladu se specifikacemi.

Antero™ 800NA

Antero™ 800NA je termoplast FDM® na bázi PEKK. Kombinuje svobodu navrhování a snadné používání technologie FDM s vynikající pevností, tuhostí a odolností proti opotřebení materiálu PEKK.

Materiál Antero 800NA vykazuje vysokou odolnost proti teplu, odolnost proti chemikáliím, nízké odplynění a rozměrovou stabilitu zejména u velkých dílů. Je vhodnou volbou například pro díly v letectví vystavené leteckému palivu, oleji a hydraulické kapalině, díly pro kosmonautiku s požadavkem nízkého odplynění a průmyslové díly odolné proti chemikáliím. Použitím materiálu Antero 800NA s technologií FDM se vyhnete odpadu, který vzniká při výrobě metodou úběru z velmi drahého objemového materiálu PEKK.

Materiál Antero 800NA lze používat v tiskárnách Fortus 450mc™ a je kompatibilní s odlamovaným podpůrným materiálem SUP8000B.