Search
Close this search box.

Tebis 4.1 release 5

Rychlý, pohodlný a vysoce automatizovaný CAD/CAM software

Rychlejší procesy, jednodušší ovládání, vyšší automatizace, větší flexibilita, vysoká kvalita, vylepšená technologie šablon – Tebis 4.1 Release 5 nabízí mnoho nových a vylepšených funkcí i optimalizovaných procesních toků, které vám pomohou rychleji dosáhnout vašich cílů při každodenní práci. Tebis CAD + Tebis CAM + reálná výroba se nyní k sobě ještě více přibližují.

Přehled výhod:

  • Výrazné zkrácení doby CAM programování
  • Rychlejší dosažení lepších výsledků
  • Pohotovější reakce CAM programátorů na změny
  • Bezpečnější CAM programování a výroba
  • Zkrácení času na zaškolení nových pracovníků

CAD - 3D design

Snadné vytváření textu s vylepšenou uživatelskou obsluhou

Novou funkci “Vytvořit text jako křivku” lze nyní použít k rychlému a snadnému umístění textu na volné křivky nebo oblouky. Text lze libovolně formátovat a také později rychle upravovat.

Snadné nahrazování objektů

Parametrické objekty – jako jsou souřadné systémy a geometrické objekty, které jsou využívány jinými objekty – lze nyní rychle a snadno nahradit odlišnými objekty. Funkce umožňuje vybrat konkrétní objekty nebo skupiny objektů.

Původní objekt.
Všechny závislé objekty byly nahrazeny.
Nahrazena byla pouze vnitřní kontura.

CAD - Návrh elektrod

Nový správce projektů – Všechny informace na první pohled

Veškeré důležité informace o všech elektrodách lze nyní zobrazit v optimalizovaném správci projektu – můžete tak zjistit, zda byly kompletně vygenerovány potřebné frézovací programy, měřicí a erodovací dráhy, zkontrolovat kompletní výstup NC dokumentace a zobrazit i skrýt jednotlivé prvky, jako jsou elektrodové díly a měřicí dráhy, v okně zobrazení – vše pro lepší přehled.

CAM - zpracování dat

Rychlé a snadné generování hladkých středových křivek

Funkce “Vybarvení poloměrů a vytvoření středových křivek” byla zcela přepracována. Vysoce kvalitní tečné středové křivky, které jsou potřebné pro úlohy, jako je příprava na laserové kalení, lze nyní generovat velmi pohodlně a rychle. Ruční přípravná práce je tak výrazně omezena.

Optimální konec křivky lze také zvolit přímo v ostrých poloměrových výbězích.

CAM - vrtání

Nová funkce soustružnického vrtání

Velká výhoda pro výrobní firmy – dráhy nástrojů pro středění, zahlubování, vystružování a závitování lze nyní programovat také pomocí speciální funkce soustružnického vrtání. Specifické NC cykly se v NC výstupu nezohledňují.

CAM - Frézování

Vysoce automatizované a cílené opracování zbytkových ploch

Nová funkce “Obrábění zbytkového materiálu kombinovaně” cíleně detekuje oblasti zbytkového materiálu v koutových a rohových směsích a dutinách, a automaticky tyto oblasti rozdělí. Frézovací oblasti, které se budou zpracovávat v následném NCJobu, se automaticky přenesou. Jednotlivé oblasti se optimálně roztřídí a vygenerují se optimální spojovací cesty – vše zcela automaticky. Dosáhnete tak špičkových výsledků, aniž byste museli jedinkrát interaktivně zasahovat.

Bezpečné 5osé souvislé hrubování

Vysoce kvalitní 5osé souvislé dráhy nástrojů pro opakované hrubování s kulovými frézami lze nyní snadno a rychle naprogramovat. V režimu ” Souvislé vyhnutí” můžete vytvořit program pro 3osé hrubování a poté jej převést na 5osé souvislé obrábění – optimální směry náklonu se určí automaticky. Dráhy nástrojů jsou kompletně kontrolovány na kolize a aktuální polotovar je plně zohledněn.

Tato možnost je vhodná zejména pro výrobu hlubokých dutin s co nejkratšími nástroji v měkkých materiálech, např. pro obrábění elektrod.

Směr náklonu můžete interaktivně upravit podle potřeby, a to například umístěním vektorů.

Rychlé 2,5D obrábění s různými přídavky materiálu

Různé přídavky na obrábění lze nyní velmi pohodlně přiřadit v úloze NC při 2.5D obrábění

Například v režimu “Ignorovat skryté plochy” lze přiřadit větší přídavek na obrábění pro sousední chráněné plochy než pro rovinné a konturové plochy, které mají být obráběny – bez vlivu na generování dráhy. Kontrola nástroje se provádí s přídavkem na obrábění pro obráběné plochy. Naproti tomu přídavek na obrábění pro sousední chráněné plochy se ignoruje. Je zajištěna maximální bezpečnost – při výpočtu spojovacích drah se zohledňuje přídavek na obrábění pro chráněné plochy.

Programování s různými přídavky na obrábění je rovněž velmi jednoduché, stačí vybrat pouze kompletní díl a o zbytek se postará samotný software.

Tento postup se doporučuje zejména pro obrábění velkých výkovků v zápustkové výrobě ve spojení s automatizovaným obráběním prvků.

CAM - automatizace

Pohodlná a flexibilní změna feature

Funkce “Vytvořit skupinu feature” a “Vyjmout feature vrtání” byly zcela přepracovány. Protože skupiny prvků a řezy prvků jsou nyní parametrické, práce s prvky je nyní velmi pružná – jednotlivé prvky můžete ze skupiny odebrat nebo naopak další prvky do skupiny přidat. Zvláštní upozornění: kliknutím myši můžete změnit pořadí obrábění pro seskupené nebo řezané prvky, aniž byste museli skupinu nebo řez přerušit. Doba programování se tak výrazně zkrátí.

Rychlá a snadná úprava NCJobů bez přepočítávání

Povrchy součástí, chráněné povrchy, nástroje a stroje lze nyní rychle a snadno vyměnit i po výpočtu NC – všechny dráhy nástrojů zůstanou přesto zachovány. Doba programování se tím výrazně zkracuje, přitom si stále zachováváte plnou kontrolu. Například u kritických geometrických změn můžete definovat, zda mají být původní a upravené prvky porovnány z hlediska přesné geometrické ekvivalence nebo dle zohlednění zadané tolerance. Sami můžete rozhodnout, zda má být NCJob na základě výsledků resetován.

Změna stroje je možná i bez přepočtu mezi technologickými skupinami nebo s aktivovaným zamezením kolize hlav.

Vylepšená analýza geometrie při automatizovaném obrábění s feature volných tvarů

V softwaru Tebis lze analyzovat geometrické vlastnosti celého dílu – geometrické prvky, které lze vyrobit pomocí standardizovaných výrobních sekvencí (NCSet), jsou automaticky propojeny s příslušnými prvky.

Tato analýza geometrie byla nyní rozšířena. V sadě NCSet lze nově uložit i omezení minimálního vnitřního poloměru pro prvky volného tvaru – jmenovitý průměr je přiřazen konkrétně pro příslušný nástroj. Klíčová výhoda: oblasti geometrie, které nelze frézovat, protože poloměry rohů jsou příliš malé a měly by být místo toho například erodovány, jsou vyloučeny již při identifikaci prvků.

Toto omezení lze dále využít k rychlému vyhledávání nástrojů na základě proměnných popisů nástrojů. Vybírají se pouze nástroje, které přesně odpovídají geometrii. Tím se ušetří spousta času, protože při výběru nástroje již není nutný ruční zásah.

CAM - soustruh

Reprezentujte reference nástrojů v knihovně nástrojů v režimu 1:1

Možnosti výběru standardních referencí pro soustružnické nástroje byly výrazně rozšířeny. Digitální a reálný svět se sbližují – všechny reference a referenční sektory, které lze vybrat v řídicím systému, jsou zastoupeny také v digitální knihovně nástrojů. Každou referenci lze uložit jako standardní referenci pro příslušný obráběcí nástroj.

Pro CAM programátory to znamená větší flexibilitu a zjednodušení obsluhy – standardní reference se automaticky použije na NCJob. Referenci je však možné podle potřeby v NCJobu následně upravit. U speciálních nástrojů, jako jsou například knoflíkové nástroje, lze sektor zadat i nezávisle na geometrii frézy.

Další významná výhoda: referenci nástroje lze nyní reprezentovat také v režimu “Měření polohy” – tj. tak, jak jsou nástroje reprezentovány v řízení stroje. Řízení automaticky vypočítá výslednou referenci nástroje pro obrábění pod úhlem.

Z těchto rozšíření má obrovský prospěch také seřizovač nástrojů: vzhledem k tomu, že jsou všechny potřebné informace uloženy v dokumentaci NC a v softwaru CAD/CAM, může okamžitě zjistit, jak nastavit nástroj v nulové poloze.

Všechny referenční možnosti stroje existují v softwaru CAD/CAM.

Snadné hrubování polotovaru a efektivní definování ploch

Novou strategii “Předsoustružená součást” lze nyní použít k rychlému a snadnému generování drah nástrojů pro první podélné a čelní řezy. Stačí pouze zadat obrobek – počáteční bod se automaticky určí na příslušné straně polotovaru, aby se zohlednila orientace frézy.

Při hrubování kontur můžete také definovat oblasti, které mají být obráběny pro optimální posuv, a nyní tak velmi pohodlně dosáhnout přesnějších výsledků. Hranice lze vytvářet také rovnoběžně s hlavními osami pomocí několika kliknutí myší. Příslušné specifikace je možné integrovat do šablony NCJob pro automatizované CAM programování.

CAM - Plánování úloh

Plně automatické ustavení elektrod

Obrobek a upínací zařízení lze bezpečně a automaticky umístit na stůl stroje na základě předem nakonfigurovaných připojovacích bodů. Při upínání elektrod to dokonce funguje zcela automaticky a zohledňuje držák, což výrazně snižuje pracnost programování. Jednotlivé prvky můžete později snadno a rychle vyměnit.