PolyJet

Technologie pro přesný 3D tisk modelů nanášením fotopolymeru a jeho vytvrzováním UV zářením; ochranná známka firmy Stratasys.