Zeiss Metrotom

Společnost MCAE Systems nově nabízí systém pro průmyslovou počítačovou tomografii od společnosti ZEISS. Rodina produktů ZEISS METROTOM nabízí spolehlivou CT technologii pro oblast kontroly kvality již dvanáct let. Třetí generace systému počítačové tomografie (CT) ZEISS METROTOM 1500 poskytuje nejlepší důkaz, že pokročilá a spolehlivá rentgenová technologie již není pouze vizí budoucnosti.

Měření a kontrola celých dílů

ZEISS METROTOM 1500 je průmyslový počítačový tomografický systém pro měření a vyhodnocení kompletních dílů z plastu nebo lehkých kovů. S tradiční měřicí technologií lze kontrolovat skryté struktury až po časově a cenově náročné destrukci dílu vrstvu po vrstvě.

Snadné a přesné měření mnoha charakteristik

S počítačovým tomografickým systémem ZEISS METROTOM je naskenováno mnoho charakteristik dílu najednou. Výsledná měření jsou přesná a zpětně dohledatelná. Na rozdíl od metod kontaktního měření je ZEISS METROTOM výrazně rychlejší při snímání většího množství měřicích bodů.

Lepší rozlišení a rychlejší skenování

U třetí generace nový 3k detektor generuje 3D objemové data s vyšším rozlišením, tj. více voxelů umožňujících detekci menších defektů.Čas skenování lze snížit až o 75% prostřednictvím různých provozních režimů detektoru při dosažení srovnatelné velikosti voxelů jako u 2k detektoru.

Intuitivní ovládání

Po krátkém zaškolení o použití softwaru ZEISS METROTOM OS je operátor schopen zrentgenovat díly a nahlížet do vnitřku dílu. Pomocí ZEISS CALYPSO a GOM Volume Inspect můžete CT data vyhodnotit.

GOM Volume Inspect

Pomocí nástroje GOM Volume Inspect můžete nahlédnout do svého dílu a analyzovat geometrii, mezery nebo vnitřní struktury a situace sestav.

Se softwarem GOM Volume Inspect můžete také načíst objemová data libovolného počtu dílů do jednoho projektu, provést porovnání s CAD daty a následně analýzu stability výroby. Software vám intuitivně nabízí všechny dostupné funkce analýz  a vad jediným kliknutím myši. Získáte interaktivní 3D náhledy s informacemi, které vás zajímají. Všechny tyto výsledky snadno zobrazíte v měřícím  protokolu, který se automaticky aktualizuje, když jsou k dispozici nová data.

ZEISS METROTOM 800 225Kv je primárně určen pro rychlé skenování a díly s vyšší hustotou, zatímco ZEISS METROTOM 1500 představuje pokročilou CT technologii pro rychlé skenování větších dílů z plastu nebo lehkého kovu.

Porovnání mezi 2. a 3. generací Zeiss Metrotom. Díky menší velikosti voxelů umožňuje nový 3K detektor vyšší výsledné rozlišení měření a ostřejší zobrazení malých detailů.