GOM CT

Průmyslová počítačová tomografie. GOM CT umožňuje celkovou rozměrovou analýzu tvarově složitých dílů na základě skenování celého objemu těchto dílů.

GOM CT umožňuje celkovou rozměrovou analýzu tvarově složitých dílů na základě skenování celého objemu těchto dílů (těles). Všechny plochy, dokonce i vnitřní struktury, mohou být například použity pro analýzu tvaru a rozměrů nebo pro srovnání nominálních hodnot.

Kombinací 3k-detektoru a zdroje rentgenového záření 225kV, nabízí GOM CT výsledky měření ve vysokém kontrastu i vysokém rozlišení.

Výhody:

gom ct rozlišeníkonkurenční ct rozlišení

GOM CT

  • 225 kV zdroj rentgenového záření
  • 3k-detektor (3008 × 2512 pixelů)
  • Velikost voxelu: 2 μm – 80 μm
  • Fotogrammetrická kalibrace
  • 5osá kinematika
  • Měřicí plocha: Ø 240 mm, V 400 mm
  • Teplotní korekce
  • I / O port

Rozměry
v: 2130 mm
š: 2200 mm
h: 1230 mm

Hmotnost
4800 kg

Připojení
400 V / 3 fáze / 16 A

Objemové 3D modely z počítačových tomografů poskytují komplexní údaje o vnitřních a vnějších charakteristikách dílu. Pomocí softwaru GOM Inspect můžete snadno importovat objemová data ve všech běžných formátech, jako jsou *.vgi, *.vgl, *.pcr, *.exv, *.rek atd., do zavedeného softwarového formátu a kontrolovat povrchy jako obvykle.

Objemová data můžete do softwaru snadno přetáhnout. Pracovní proces je tak výrazně rychlejší a jednodušší díky automatické konverzi voxelových CT dat na objemová data (STL mesh). Mohou být vyhodnoceny jedno- i vícemateriálové díly nebo více dílů. Různé materiály dílu se pak zobrazí jako samostatné povrchové sítě.

Software GOM Inspect rozlišuje mezi různými materiály skenovaného objektu, aby vygeneroval povrch pro každý jednotlivý materiál. Kromě toho může být polygonizační oblast omezena, což snižuje import do relevantních dílčích oblastí celkového objemu. Všechny plochy, dokonce i vnitřní struktury, lze použít pro analýzu tvarů a rozměrů nebo pro nominální/skutečné srovnání.