GOM Correlate

GOM Correlate a GOM Correlate Professional jsou softwarové balíčky, které nabízí možnosti vyhodnocení obrazových dat pomocí digitální korelace obrazů (DIC) a získat tak informace o chování testovaných komponentů při statických nebo dynamických dějích.

Digitální korelace obrazů

Optická bezdotyková metoda měření 3D souřadnic sloužící k vyhodnocení deformací na povrchu tělesa.

3D analýza posunutí a deformací

Koncept pro analýzu posuvného a rotačního pohybu (6 stupňů volnosti).

Volně stažitelný Software

GOM Correlate je volně stažitelný software pro vyhodnocení obrazových dat získaných z experimentů.