GOM Correlate

GOM Correlate a GOM Correlate Professional jsou softwarové balíčky, které nabízí možnosti vyhodnocení obrazových dat pomocí digitální korelace obrazů (DIC) a získat tak informace o chování testovaných komponentů při statických nebo dynamických dějích.

Digitální korelace obrazů

Optická bezdotyková metoda měření 3D souřadnic sloužící k vyhodnocení deformací na povrchu tělesa.

3D analýza posunutí a deformací

Koncept pro analýzu posuvného a rotačního pohybu (6 stupňů volnosti).

Volně stažitelný Software

GOM Correlate je volně stažitelný software pro vyhodnocení obrazových dat získaných z experimentů.

Parametrická inspekce

gom correlate softwareGOM Correlate je založen na parametrickém konceptu, každý element zná svou historii vytvoření v rámci struktury projektu. Všechny vyhodnocovací kroky jsou vzájemně propojené a lze je snadno měnit a upravovat.

Matematické funkce

Pro speciální vyhodnocovací úkony nabízí GOM Correlate Professional interaktivní programové rozhraní pro rozšíření možností výpočtů implementací vlastních matematických vzorců.

2D korelace obrazů zdarma

GOM Correlate podporuje a umožňuje vyhodnocení sérií obrázků nebo videí. Poskytuje komplexní analýzy ze získaných dat včetně tvorby výsledných reportů. Volně stažitelný software zdarma nabízí zpracování a vyhodnocení dat ve 2D.

  • Image mapping: vizualizace naměřených výsledků
  • CAD Import: CATIA V4, CATIA V5, PRO/E. Unigraphics, IGES, STEP, JT-Open, Parasolid, PLY, …
  • I-Inspect (inteligentní inspekce) provázející operátora procesem inspekce. Obsluha softwaru se omezuje na jediné tlačítko, což šetří celkový čas i náklady na inspekční úlohy.
  • Parametrická inspekce: plně vysledovatelné a vzájemně propojené vyhodnocovací kroky
  • Inspekční funkce: celoplošné analýzy, analýzy v bodech, 6 stupňů volnosti
  • Tvorba reportů: tabulky, obrázky, videa, možnost definovat vlastní šablony,… Další detaily a aktuální informace: www.gom-correlate.com

GOM Correlate slouží i jako prohlížeč projektů vytvořených ve verzi Correlate Professional nebo ARAMIS Professional. Díky tomu je sdílení projektů a výsledků mezi jednotlivými odděleními ve firmách mnohem jednodušší.

Ve volné verzi GOM Correlate není zcela k dispozici parametrický koncept. Naměřená data jsou však plně sledovatelná. Ve volné verzi také nelze vytvářet vlastní šablony a používat vlastní matematické vzorce, tyto funkce jsou k dispozici pouze ve verzi Correlate Professional.

Zdarma stáhnout Gom Correlate: http://www.gom-correlate.com/en/download.php