Search
Close this search box.

Studenti zhotovili model Masarykovy věže samostatnosti

Nelehký úkol vytvořit model zamýšlené dostavby Masarykovy věže dostali studenti Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Projekt se skládal ze zaměření stávající stavby, úpravy 3D dat, zhotovení výkresu dostavované části a následného vymodelování 3D modelu. Plastový model v měřítku 1:50 byl poté vytištěn na 3D tiskárně MakerBot Replicator Z18, kterou škole dodala společnost MCAE Systems.

3d tisk sochařství masarykova věž

Stávající stavba rozhledny byla nejprve zaměřena optickou korelační fotogrammetrickou metodou s využitím snímků pořízených z dronů. Po získání prostorových dat začalo rozkreslování dostavované části. Nejtěžší částí pro modelování se ukázalo konzolové rozšíření vyhlídkové části věže, také domodelování rohu věže, který nebyl kvůli stromu dostatečně zaměřen, proběhlo na několik pokusů a v několika softwarech (např. v SW FreeForm Modeling dodaným společností MCAE Systems).

Plastový model Masarykovy věže byl vytvořen na 3D tiskárně MakerBot Replicator Z18 z biologicky rozložitelného materiálu PLA. Díky výrobě z rostlinné biomasy (kukuřičný škrob) a přírodní látky (např. celulózy) je tento materiál zdravotně nezávadný a je možné ho ekologicky zlikvidovat bez zatěžování životního prostředí. Celý model je tištěn z PLA plastu barvy BEIGE, o tloušťce tištěného vlákna 1,75mm ±0,05mm. Kvůli rozměrům 3D tiskárny, které jsou 305 x 305 x 457 mm byla Masarykova věž tištěna po částech, konkrétně se jednalo o 8 dílů. 3D tisk celého modelu (všech jeho dílů) trval 267 hodin.

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská se nachází v Hořicích v Podkrkonoší a patří mezi nejstarší instituce v Evropě.  Technologické možnosti, kterými z hlediska výuky disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní.

Společnost MCAE Systems se školou úzce spolupracuje již několik let. Během této doby škole dodala kompletní sestavu špičkových zařízení z oblasti 3D digitálních technologií: 3D skener (ATOS Compact Scan s rozlišením 5 megapixelů), dvě 3D tiskárny (Fortus 250mc + MakerBot Replicator Z18), software pro 3D modelování (FreeForm Modeling včetně haptické paže Phantom) i robotické pracoviště pro obrábění kamene řízené CAD/CAM softwarem Tebis. Škola tak má k dispozici nástroje pro skenování, modelování ve virtuálním světě a obrábění složitých tvarů ve skutečném prostoru.

Velmi vysoká přesnost skeneru ATOS umožňuje měřit deformace objektů, úbytky hmoty skulptur, zaznamenávat detaily pro identifikaci originálů v setinách mm apod. Pracoviště pro 3D modelování umožnuje sochaři virtuálně modelovat přímo v prostoru složité tvary. Děje se tak prostřednictvím dotykové paže, která je schopna navodit pocit odporu virtuální hmoty (např. hlíny) na ovládající ruku.

Robotické pracoviště se skládá z robota KUKA KR 210, pevného a rotačního stolu, a výkonného CAD/CAM softwaru Tebis pro obrábění velkoobjemových dat a modelů. Robotické rameno, pro svoji kinematiku pohybu, znamená zásadní inovaci v možnostech obrábění složitých tvarů v prostoru. Pracuje v 7 osách v systému sférických nebo cylindrických souřadnic. Rameno má na posledním prvku (ekvivalentní je lidskému zápěstí) vřeteno, které nese příslušný rotační nástroj. Technologii 3D tisku studenti využívají pro vytváření prostorových objektů – od kontroly 3D modelu přes přípravu souborů pro tisk, řezání modelu a úpravu rozměrů až po samotný 3D tisk. Získávají tak neocenitelné zkušenosti s digitálním sochařstvím.

Rozhledna Masarykova věž samostatnosti, umístěná přímo nad městem na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m., je zdaleka viditelnou dominantou města Hořice. Její základní kámen byl položen 10. 7. 1926 za přítomnosti T. G. Masaryka. Podle původního projektu měla být věž vysoká 40 metrů, v roce 1938 se však výstavba zastavila na výšce 25 metrů. V roce 2017 projevila hořická radnice zájem o dokončení rozhledny podle původního plánu arch. Františka Blažka, tj. navýšit věž o dalších 15 metrů. Na vrcholu Masarykovy věže by tak měl vzniknout zasklený ochoz a nad ním ve výšce 37 metrů venkovní vyhlídka. Rada města oslovila Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích poptávkou na zhotovení modelu zamýšlené dostavby Masarykovy věže k příležitosti 100. výročí založení České republiky (2018).