Search
Close this search box.

Robotické obráběcí centrum našlo využití i ve stavebnictví

Automatizovaný proces je pro spoustu společností příležitostí, jak uspořit především čas a lidskou práci. MCAE Systems již několik let dodává firmám robotická pracoviště na míru. Právě z důvodu zefektivnění celého procesu nás oslovila společnost TIBA BETON CZ, s.r.o.

TIBA BETON CZ, s.r.o., jak už samotný název napovídá, se zaměřuje na výrobu betonových a železobetonových produktů. Ať už se jedná o stavební betonové prvky nebo kanalizační systémy. Vyrábí například speciální šachty nebo komplexní systémy prvků pro vsakování. A to jak pro velké stavební projekty, tak i pro drobné stavebníky.

Naše spolupráce začala již před deseti lety a od té doby jsme spolu realizovali tři robotická pracoviště, z nichž nejnovější je z roku 2020. Pro poslední již třetí robotické pracoviště jsme navrhli robota KUKA KR60 včetně příslušenství. Instalovali jsme nejnovější verzi softwaru CAD/CAM Tebis pro jednoduché programování všech úloh.

Po dodání třetího robotického pracoviště, které navázalo na dvě předchozí, vznikla malá výrobní linka. Ta je určená pro zakázkové obrábění polystyrenu a prvků pro kompletaci monolitických kompaktních šachtových den, což byl jejich hlavní požadavek. Samozřejmostí byl i fakt, že chtěla firma modernizovat pracovní postupy.

Robotické obráběcí centrum KUKA patří mezi nejmodernější technologie obrábění, kterým se v MCAE Systems věnujeme již řadu let. Společnost TIBA BETON CZ, s.r.o. je schopná s tímto pracovištěm provést úhlování spádu šachet po jednom úhlovém stupni přesně dle požadavků klienta. Další využití robota lze nalézt především u velkých stavebních společností při obrábění různých polystyrenových dílů. Zákazníkům jsou schopni připravit jednotlivé stavební prvky, i kompletní programy včetně příslušenství.

Jako hlavní body, které zmiňuje
Václav Řehák, IT manager, Control Center KUKA, jsou:

Naše spolupráce pokračuje i nadále, společnost TIBA BETON CZ, s.r.o. rozšířila vybavení o nová frézovací vřetena a speciální nástroje na obrábění polystyrénu.