Search
Close this search box.

Optická metrologie podporuje zlepšování výrobních procesů

V zájmu zachování konkurenceschopnosti se slévárna WESO snaží o neustálé zlepšování výrobních procesů. Díky technologii optické metrologie a nezbytným odborným znalostem se podařilo slévárně dosáhnout toho, že mohou zákazníkům garantovat kvalitu hotových odlitků a optimalizovat celý svůj výrobní proces.

Slévárna WESO-Aurorahütte GmbH, se sídlem v Gladenbachu, byla založena před 130 lety. Dodnes si udržuje pokrokového ducha, takže není divu, že se v oblasti zabezpečování kvality a efektivity procesů neustále vyvíjí kupředu. Moderní metrologie s sebou nese detailní znalost procesů a potažmo jejich řízení a kontrolu. V tom jim pomáhá 3D měřicí systém řady ATOS od společnosti GOM, pro jehož nákup se společnost WESO rozhodla.

3D optický systém ATOS Triple Scan splňuje požadavky z hlediska přesnosti a navíc umožňuje flexibilní manipulaci, takže i celé objemné nástroje mohou být měřeny přímo v místě výroby. Díky technologii modrého světla dokáže tento 3D skener provádět přesná měření bez ohledu na okolní světelné podmínky.

Nové technologie pomáhají při optimalizaci výroby

Od zavedení této nové technologie měření se ve slévárně WESO výrazně zkrátila doba přepracování a došlo k optimalizaci a zrychlení výrobních procesů. Konkrétním příkladem takové optimalizace je výroba převodovky, kdy byly změřeny deformace na povrchu odlitku po procesu zchlazení a vznik těchto deformací mohl být zpětně vysledován nejen na úroveň modelu či formy, ale je možné přímo zkoumat i vliv chování materiálu. Zobrazením barevných map odchylek povrchu v softwaru ZEISS INSPECT je možné tyto odchylky rychle identifikovat a eliminovat.

Předpokladem pro výrobu perfektního dílu nebo součásti je, aby všechny plochy dílu, byly při porovnávání, v souladu s 3D daty. Pokud je v těchto místech na povrchu dílu deformace, výroba celého dílu se přesouvá zpět na začátek k surovému odlitku. Pro srovnání: Ačkoli by dotykové měření také vygenerovalo přesné výsledky, neposkytlo by tak komplexní porozumění problému a náhled celé plochy jako je možný u bezdotykového měření. Nalezení problému tímto způsobem by tak bylo velmi pracné a vyžadovalo by slepé pokusy při hledání řešení. Naproti tomu komplexní znalost všech povrchových vad, s možností vybrat jednotlivé místa a upravit je, nabízí solidní základ pro efektivní řešení, které přináší bezdotykové, celoplošné měření.

Nyní tedy s vědomím, kde přesně nastal problém při výrobě zmíněné převodovky, vygenerovala firma WESO 3D model ve formátu STL a ustavila je na CAD data použitím metody best-fit (nejlepší proložení STL modelu a CAD dat). Následně ve stejném softwaru umístila body odchylek přímo na povrch modelu se zobrazenou barevnou mapu. V CAD softwaru pak mohly být jednotlivé body jednoduše posunuty. Volným modelováním plochy pak bylo dosaženo korekce povrchu již na základě prvního skenování, které tak odhalilo a zabránilo deformacím, zesílením či zbytkovému napětí povrchu odlitku.

„Od té doby, co jsme tento proces vyvinuli, dokážeme se dopracovat k optimálnímu výsledku prostřednictvím jediné korekční smyčky a okamžitě začít s celou sérií.” vysvětluje Uwe Strobl, Divizní technologický ředitel.

Úzká spolupráce mezi designem a výrobou ve spojení s optickou metrologií byla zásadní při vývoji tohoto přístupu a k nalezení vhodného řešení.

Kvalitní celoplošné měření dokáže urychlit optimalizaci procesů, zejména během prvních několika kroků procesu. Pro slévárenský průmysl představují mobilní, optické měřicí systémy, jako je ATOS, možnost včasného zásahu a navíc mohou být flexibilně použity v měřicí místnosti nebo přímo ve výrobě. Ve světle rostoucích požadavků na kvalitu budou stále častěji požadována flexibilní řešení, která jsou robustní a současně splňují nezbytné nároky na přesnost.

Inovativní měřicí technologie nabízí příležitosti, protože poskytují celoplošná naměřená data v digitální podobě, a tedy komplexní porozumění a vhled do problému. To je přesně způsob, jak objevit inteligentní a cílené odpovědi na výzvy, které se objevují ve slévárenských procesech.