Search
Close this search box.

Jak žáci základní školy pracují s 3D tiskárnou MakerBot Sketch

Společnost MCAE Systems patří mezi přední distributory inovativních 3D technologií na českém trhu a podílí se na jejich šíření již od roku 1995. Zkušenosti jejích specialistů zasahují do mnoha oblastí a rádi se podílí na osvětě nejen průmyslových firmem, ale i škol všech stupňů a někdy dokonce i mateřských škol.

Mezi pedagogy nižších ročníků většiny škol není v současné době dostatek informací a podkladů pro vedení žáků oborově a předmětově vyváženým způsobem, proto pan Jiří Michele, který má zkušenosti se vzděláváním dětí a s jejich motivováním k používání nářadí, nástrojů a technologií, oslovil právě společnost MCAE Systems s prosbou aby mu zapůjčila 3D tiskárnu vhodnou pro školy

„Hlavním cílem našeho projektu bylo seznámit učitele a žáky vhodných základních škol v regionu s 3D tiskem a jeho praktickým využitím a pomocí pro školy vytipované jako nejvhodnější 3D tiskárny MakerBot Sketch ukázat, jak by mohli učitelé začlenit 3D tisk, jako kreativní, výkonnou, ekologickou, bezpečnou, ekonomickou, perspektivní a mezioborovou technologii, do výuky. Během projektu získali žáci prvního stupně základní znalosti o principech a fungování 3D tisku, naučili se vytisknuté modely prakticky využít ve vyučování a také je manuálně upravovat. Dílčím cílem bylo motivovat zaměstnance škol i žáky k tomu, aby 3D tisku ve své škole věnovali významu mezi technologiemi odpovídající prostor,“ říká Jiří Michele.

Pan Michele spojil své zkušenosti s materiální základnou společnosti MCAE Systems a tak vznikla iniciativa, která propaguje začlenění 3D tisku do edukačních procesů základních škol. Zapůjčenou 3D tiskárnu MakerBot Sketch Classroom nabídl Jiří Michele k vyzkoušení v několika základních školách. Ohlas byl pozitivní a tak se rozběhlo několik projektů, kde si různé věkové kategorie žáků mohly 3D tiskárnu prakticky vyzkoušet. 

„S každou kategorií jsem pracoval jiným způsobem. Děti v mateřských školách poznaly, co to je 3D tiskárna, a pedagog jim vytiskl několik modelů pro hru a výuku. Skupina starších dětí byla do výuky 3D tisku a obsluhy 3D tiskárny zapojena více. Na prvním stupni si žáci vyzkoušeli připravit model pro tisk a sami ho vytisknout, po vytištění s modelem žáci dále pracovali a různě ho upravovali. Pro 3D tisk jsem měl připraveny zajímavé modely nejrůznějších stavebnic, např. mosty, dynamo, převodovku, lodě, letadla atd. Se všemi vytištěnými modely žáci dále pracovali, například vytisknutou loď si upravili pro solární pohon a sluneční světlo teď loďku pohání.“ 

Vytvořeno pro školy

3D tiskárna do školCo bylo hlavním cílem našeho projektu? Aby se žáci v prvé řadě seznámili, ale také si opravdu zkusili pracovat se současnými technologiemi a získali o ně zájem. Výuka ve školách je hodně teoretická a jakékoli setkání s praxí je pro žáky inspirující a zábavné. Možnost dostat se prakticky k nějakému stroji nebo přístroji pomůže žákům zjistit, jaký mají vztah k technice, jestli pro ni mají nebo nemají vlohy a to jim může pomoci při hledání dalšího vzdělání a profesního směřování. Práce s 3D tiskárnou budí touhu po kreativitě, objevování, podporuje i technickou zručnost a představivost, právě 3D tiskárna MakerBot Sketch Classroom je pro vyučování velice vhodná. Tiskárna je malá, kompaktní a díky uzavřené tiskové komoře také tichá a pro žáky bezpečná v prostředí, kde je tolik dětí najednou.

Největším kamenem úrazu našeho projektu nebyl přístup žáků, ale pedagogů. Jejich obavy z práce s 3D tiskárnou byly přehnané. Mysleli si, že aby práci s 3D tiskárnou zvládli, budou muset projít školením, přípravou vyučování a studiem trávit spoustu času. Opak byl ale pravdou, práce s 3D tiskárnami MakerBot Sketch Classroom je velmi snadná a intuitivní. 

Software MakerBot Cloud pro snadnou a přehlednou správu

3D tiskárna se ovládá přes dotykový displej, kterým uživatele sama navádí, co dělat dál a není proto nutné studovat podrobný návod k obsluze. Na displeji vždy vidíte, co se právě tiskne, z jakého materiálu, a je zřejmý také čas potřebný pro dokončení výtisku. Vyhřívaná tisková podložka a uzavřená konstrukce tiskárny umožňuje použití široké škály tiskových materiálů s výbornými výsledky. Díky ovládacímu softwaru MakerBot Print a vestavěné webové kameře je vidět reálně práci 3D tiskárny Sketch Classroom i přímo od stolu ze svého počítače, nebo průběh tisku promítat pro celou třídu.

Příprava modelu k tisku je díky dodávanému softwaru jednoduchá, intuitivní a splňuje požadavky na práci začátečníka i pokročilého odborníka. Pro uživatele přívětivá a praktická je výborně řešená síťová konektivita.

Samotný 3D tisk je přitom velice rychlý a jednoduchý. Například tisk styčníků pro stavbu mostů trval pouhých 12 minut a žáci je mohli okamžitě odebrat z podložky a použít pro další kreativní práci.

Jednoduše pro žáky i učitele

3D tiskárna MakerBot Sketch Classroom je určená především pro žáky základních škol a jejich učitele, je provozně bezpečná a dlouhodobě spolehlivá. Pomůže navázat vztah dětí k technice, technologiím, rozvíjet jejich představivost, prostorové myšlení při tvorbě modelů a zručnost při práci s vytištěnými modely. Sada pro školy obsahuje dvě tiskárny, software pro správu, modelování a tisk. Součástí je také zaškolení a servisní podpora.