Search
Close this search box.

Výuka 3D tisku na prvním stupni základní školy

Dostupný 3D tisk do škol? Žádný problém,  ani do těch menších. Základní škola v Moravských Knínicích je sice menší, ale o to má nadšenější tým učitelů pro nové technologie. Žáci ze všech pěti tříd se učí, jak pracovat s 3D tiskárnou MakerBot Sketch.

Začátky s 3D tiskárnou MakerBot Sketch byly pro paní učitelku Mgr. Alenu Packovou sice obtížnější a mnohdy následovaly zkoušky typu „pokus omyl“, ale nakonec se zadařilo a 3D tiskárnu již obsluhuje s úsměvem. 

3D tiskárnu MakerBot Sketch mají v základní škole v Moravských Knínicích od června 2021 a v posledních měsících s ní aktivně pracují od 1. až po 5. třídu. Jak samy učitelky popisují, jejich škola je malá s domácí atmosférou a nechtějí dělat mezi třídami rozdíly, proto se snaží do 3D tisku na škole zapojit všechny třídy.

3D tisk ve škole začal stažením modelů z databáze Thingiverse a laděním práce v softwaru MakerBot Print. To se ukázalo jako jedna ze složitějších věcí, kterou však ve škole časem překonali. Po počátečním zaučení následovala již práce se samotným tiskem. Ředitelka školy Mgr. Hana Burianová přišla s nápadem na projekt, ve kterém hrají hlavní roli dinosauři. Žáci měli připravený kompletní program, kdy se zúčastnili promítání filmu o dinosaurech ve 3D a po projekci dostali každý vytištěného dinosaura z 3D tiskárny.

Technická výuka 3D tisku namísto běžného předmětu praktické činnosti

Ředitelka Hana Burianová chtěla navázat na tradici projektu „Technické školky“, kde se již malé děti učí, že technologie jsou více než jen mobilní telefon a hraní her, ale že mohou sloužit i jako další vzdělávací a interaktivní nástroj. Doplnila tak běžný předmět praktické činnosti výukou nových technologií.

Jako hlavní výhody zmiňuje paní učitelka Alena Packová, že je 3D tiskárna MakerBot Sketch malá a kompaktní. Jejich škola není příliš velká a nemají 3D tiskárnu přímo umístěnou v samostatné učebně. Proto vidí výhodu v tom, že je možné si 3D tiskárnu přemístit podle potřeb a vzít si ji do jakékoliv třídy. Jako další výhodu zmiňuje to, že je 3D tiskárna zakrytovaná, a tudíž při tisku nemůže dojít k žádnému úrazu. Její jednoduchá správa je vhodná i pro začátečníky.

Žáci si již mohli vytisknout logo školy nebo znak obce  Moravské Knínice, který si následně vymalovali barvami. Jako další projekt už mají naplánovaný 3D tisk šneků, které si také vybarví a budou na ně postupně lepit prázdné šnečí ulity, které si najdou během venkovní procházky.

Děti si navíc velmi oblíbily pestré barvy filamentů, především zelenou, která je vhodná pro tisk dinosaurů. 3D tiskárna je také zapojena do tisku výukových materiálů, jako je například 3D tisk velkých písmen pro první třídu.

Škola má nyní 58 žáků, v příštím roce ji bude kolem 70 a všichni se již těší, až se seznámí s 3D tiskem, protože se škola plánuje zapojit do výzvy Digitalizace škol, která je měla podpořit v nákupu tiskárny.