Search
Close this search box.

3D tisk architektonického modelu

3D tisk se dnes uplatňuje de facto ve všech odvětvích – od strojírenství a elektrotechniky přes plastikářský a spotřební průmysl až po zdravotnictví a umění. Výjimkou proto není ani architektura či obecně stavebnictví, o němž se v souvislosti s 3D tiskem zejména v poslední době hodně mluví.

Každý student architektury se na škole učí modelovat „vizualizace“ ve 3D softwaru, nicméně i sebelepší vizualizace je jen plošné znázornění jednoho pohledu. Až reálný architektonický model pomůže rozšířit představivost, protože pozorovatel si může vybrat právě ten správný (pro něj zajímavý) pohled z libovolného místa a vnímá projekt skutečně ve všech třech dimenzích.

Veronika Moutelíková, studentka Fakulty architektury VUT v Brně, nás neoslovila náhodou. Je všeobecně známo, že v MCAE Systems rádi podporujeme studentské projekty. Veronika si pro svou diplomovou práci vybrala reálnou zakázku a potřebovala zhotovit architektonický model. Jednalo se o návrh nádražní budovy, na kterou nahlížela takto:

 „Přestože epocha parních strojů dávno skončila a vybudovaná železniční síť bohužel postupně ztrácí na své významnosti, tvoří tato část historie důležitou součást technické evoluce. Okolí nádražních budov jsou nyní tichými místy, kterými lidé pouze prochází za svým cílem. Tento problém řeší aktuálně i nádraží Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov“.

„Studie se zabývá projektem turisticky atraktivních objektů pro region nedaleko česko-rakouských hranic. Nové objekty inspirované párou jako elementem síly a pohybu doplňují zástavbu nádražní budovy a bytového domu. Společně dotváří další linii v půdorysu nádraží s kolejištěm.“

Pro potřeby prezentace bylo třeba vytvořit detailní rozkládací model nově navržených objektů pro lepší orientaci v dispozici a funkčním schématu jednotlivých provozů budov.

3D tisk modelu během jednoho dne

Všechny tři části modelu se tiskly v samostatných tiskových úlohách na profesionální 3D tiskárně Fortus 450mc, každá zhruba 12 hodin. O tiskárnách Fortus 380mc a Fortus 450mc obecně platí, že splňují vysoké nároky na rychlost, výkon a zejména přesnou výrobu modelů.  Nastavením tloušťky stavební vrstvy lze ovlivnit detailnost a pevnost dílu v návaznosti na dobu jejich tisku. Pro tisk modelu jsme mohli vybírat z široké skupiny průmyslových termoplastů, zvolili jsme materiál ASA, který se vyznačuje velkou mechanickou pevností, UV stabilitou a vysokou estetikou.