Technologie SLA

Stereolitografie (zkratka SLA) je jeden z procesů aditivní výroby nebo 3D tisku. 3D tisk vzniká působením ultrafialového laserového paprsku na tekutou fotopolymerickou pryskyřici, ta je laserem vytvrzována ve vrstvách. Tvar dané vrstvy odpovídá řezu STL modelu. Po vytvrzení každé vrstvy se podložka posune o tloušťku další vrstvy a nanese se další vrstva pryskyřice, kterou laser opět vytvrdí podle vzoru řezu STL daného modelu.

S 3D tiskárnou Origin One tak vytvoříte velké modely s jemnými detaily.

3d tiskárna SLA origin one

Origin One

Svět nových možností Inovovaná 3D tiskárna Origin One umožňuje sériovou výrobu koncových dílů v rozmanité škále vysoce