Virtuální měřicí místnost

[z angl. Virtual Measuring Room]

Virtuální, ale funkční vyjádření reálného měřicího prostředí.