SLA

Zkratka pro stereolitografii, což je technologie 3D tisku ze světlocitlivé pryskyřice při působení laserového paprsku.