Laser Sintering

Selektivní spékání laserem, označované také jako „sintrování“. Výsledný model vzniká tavením práškového materiálu, který je po tenkých vrstvách spékán působením výkonného laseru v ploše řezů dle digitálního modelu.