Fotogrammetrie

[z angl. Photogrammetry]

Metoda zabývající se rekonstrukcí tvarů, měřením rozměrů a určováním polohy předmětů z obrazových záznamů.