Extruder

Součást 3D tiskáren, má na starosti dávkování materiálu v procesu aditivní výroby.