Digitální materiál

Materiál vytvořený smícháním dvou přesně daných materiálů, smíchání v různém poměru mění vlastnosti výsledného materiálu.